Wetswijziging

Nieuws

De Faillissementswet is inmiddels een week geleden gewijzigd. Wat kunnen we vertellen?

Het was lang de vraag of het zou lukken, ingang op 1 juli 2023. Dat het toch is gelukt is goed, want de aanstaande wetswijziging zorgde uiteindelijk voor een wachtstand bij zowel schuldenaren, schuldhulpverleners als rechtbanken. Na de eerste week blijkt dit ook duidelijk uit het aantal uitgesproken Wsnp’s. Tegenover 4 uitspraken in de gehele maand juni, zijn in de eerste week van juli in totaal al 132 Wsnp-uitspraken gepubliceerd.

De nieuwe wet dient de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wsnp te verbeteren, door de toegang minder streng te maken (mogelijkheid tot rechtstreeks verzoek Wsnp, goede trouw van 5 naar 3 jaar, geen tienjaarstermijn) en de looptijd te verkorten tot 18 maanden (met aftrek van het minnelijk voortraject). Een dergelijk ingrijpende wetswijziging zorgt voor nieuwe vraagstukken en onduidelijkheden. Vanuit Recofa is daarom afgesproken om zoveel mogelijk uitspraken te publiceren, zodat er zo gauw mogelijk duidelijkheid komt.

Op dit moment zijn van de 132 toelatingen in de eerste week nog geen vonnissen gepubliceerd. Wel heeft rechtbank Gelderland zich reeds uitgelaten over een verzoek tot verkorting van een ‘oude’ Wsnp (ECLI:NL:RBGEL:2023:3829). Conclusie: het gebrek aan overgangsrecht heeft tot gevolg dat Wsnp’s die zijn uitgesproken vóór 1 juli 2023 niet voor verkorting in aanmerking komen.           

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Plicht om mee te werken aan herstel: inspanningsplicht en informatieplicht
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst * – Afwijzing verzoek voorlopige voorziening wegens ontbrekend minnelijk traject

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up