Wetswijziging per 1 juli 2023 een feit!

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, heeft het op 26 mei 2023 aan de Tweede Kamer laten weten en inmiddels is het een feit.

De Wsnp is gewijzigd per 1 juli 2023.

Het was spannend, een race tegen de klok, maar onder leiding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is er hard gewerkt en we zijn daarom blij dat we gezamenlijk kunnen zeggen: het is ons gelukt!

Wat houdt de wetswijziging ‘Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen’ in?

1) De standaard looptijd van de Wsnp is van 3 jaar naar 1,5 jaar (18 maanden) gegaan.

2) De tienjaarstermijn is geschrapt zodat men niet hoeft te wachten om – mocht dit nodig zijn – opnieuw een Wsnp aan te vragen.

3) Er kan vaker een rechtstreeks verzoek voor de Wsnp worden ingediend. Bijvoorbeeld in situaties dat er geen/weinig afloscapaciteit is, of wanneer er andere omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen (bijvoorbeeld langere tijd budgetbeheer of beschermingsbewind, duidelijk geen mogelijkheid tot een minnelijk akkoord met een bepaalde schuldeiser, of geen volledig beeld van de schulden)

4) Er kan verkorting van de Wsnp worden gevraagd aan de rechter-commissaris in het geval er een minnelijk traject aan vooraf is gegaan, waarin conform richtlijnen reeds is gespaard voor schuldeisers.

5) De goede trouw toets ia van 5 naar 3 jaar gegaan.

Nu ingang van de wetswijzigingen met spoed is gerealiseerd heeft de minister besloten geen overgangsrecht voor lopende Wsnp’s op te stellen. De nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2023 en dus voor Wsnp-verzoeken waar de rechtbank op dat moment nog geen beslissing op had genomen.

Onze aandacht is nu gevestigd op uniformiteit en kwaliteit in uitvoering van de wetswijziging. Dit is geen automatisme en een punt van zorg, omdat er mogelijk verschillen kunnen ontstaan in de uitvoer door schuldhulpverleners, Wsnp-bewindvoerders en rechters. Daarnaast is ook begeleiding en nazorg een aandachtspunt, om te zorgen dat recidive van de Wsnp laag blijft. De BBW roept haar ketenpartijen op om hierin gezamenlijk op te trekken. Wij gaan ervan uit dat bovenstaande veranderingen zullen bijdragen aan een betere doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wsnp, hierdoor meer mensen hulp gaan zoeken bij schulden en deze hulpvragers ook daadwerkelijk sneller en kwalitatief goed geholpen kunnen worden.

Lees hier de brief van minister Weerwind aan de Tweede Kamer.

Lees hier de nieuw wettekst, geldend vanaf 1 juli 2023.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Geen reactie crediteur op saneringskredietvoorstel is afwijzing
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst * – Toelating ook na nul procents-akkoord wegens voldoende onderbouwing

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up