Wethouders G4, bewindvoerders en NVVK in gesprek met rechters over Wsnp

In een gezamenlijke brief hebben de NVVK, de beroepsvereniging voor Wsnp-bewindvoerders BBW en de schuldenwethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag de rechtbanken uitgenodigd in gesprek te gaan over snellere toegang tot de Wsnp.

De opstellers van de brief vinden dat een minnelijke oplossing van schulden de voorkeur geniet. Maar wanneer vrij snel duidelijk wordt dat een minnelijk traject kansloos is, moeten er toch nog heel wat hobbels genomen worden voor iemand de Wsnp in kan. Over die hobbels willen de briefschrijvers in gesprek met de rechters. 

Schuldenlast loopt onnodig op

“Het opstarten van een minnelijk traject duurt al gauw een half jaar en in die periode loopt de schuldenlast onnodig verder op. In de gevallen waarbij het minnelijk traject naar alle waarschijnlijkheid kansloos is, kunnen we die tijd beter besparen in het belang van alle betrokkenen”, aldus de brief aan de rechters.

Sneller naar Wsnp

In die situatie zou het mooi zijn als er een eenvoudig en kortdurend minnelijk traject beschikbaar is waarmee de hulpvrager sneller uitkomt bij het wettelijke traject. Daarbij is het dan wel goed de samenwerking tussen de gemeente en de Wsnp-bewindvoerder te intensiveren, vinden de opstellers van de brief. “Gezamenlijk oog hebben voor het toekomstperspectief van de persoon in kwestie, tijdens het saneringstraject en vooral ook daarna. Onder andere door aandacht te besteden aan financiële vaardigheden en verdere begeleiding te waarborgen”, aldus de brief. 

Hij is ondertekend door NVVK-voorzitter Marco Florijn, BBW-voorzitter Cees van der Linden, wethouder Marjolein Moorman namens Amsterdam, wethouder Bert van Alphen namens Den Haag, wethouder Michiel Grauss namens Rotterdam en wethouder Linda Voortman namens Utrecht. 

De rechtbanken en Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling hebben inmiddels positief gereageerd op het verzoek om in overleg te gaan. De eerste ontmoeting is voorzien voor eind september.

Lees hier de brief:

[bsk-pdf-manager-list-category id=”26″ target=”_blank”]
Vorig bericht
Schuldenbewind op verzoek van College B&W
Volgend bericht
Geen aanhouding verlenen schone lei

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up