Wethouders G4, BBW en NVVK in gesprek met rechters over snellere toegang Wsnp

Niet lang na de lockdown medio maart luidden wethouders in heel Nederland de noodklok: de gevolgen van Covid-19 drukken nu al zwaar op de gemeentefinanciën. Die druk zal fors toenemen zodra er meer ontslagen vallen en persoonlijke faillissementen onvermijdelijk blijken. BBW heeft daarom de verantwoordelijke wethouders van de vier grootste gemeenten van Nederland (G4) uitgenodigd voor een gesprek. Die gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en alle partijen waren het eens dat in voorkomende gevallen een snellere toegang tot de Wsnp wenselijk is. Maar om dat te realiseren, spelen ook de rechtbanken een bepalende rol. Daarom besloten BBW, NVVK en de G4 gezamenlijk Recofa uit te nodigen voor een gesprek over de wettelijke mogelijkheden om de toegang tot de Wsnp in bepaalde gevallen te versnellen. Zodat er straks meer mensen met problematische schulden sneller geholpen kunnen worden. Recofa heeft inmiddels positief gereageerd op de uitnodiging, het gesprek vindt plaats in september.  

De opstellers van de brief vinden dat een minnelijke oplossing van schulden de voorkeur geniet. Maar wanneer vrij snel duidelijk wordt dat een minnelijk traject kansloos is, moeten er toch nog heel wat hobbels genomen worden voor iemand de Wsnp in kan. Over die hobbels willen de briefschrijvers in gesprek met de rechters. 

Schuldenlast loopt onnodig op

“Het opstarten van een minnelijk traject duurt al gauw een half jaar en in die periode loopt de schuldenlast onnodig verder op. In de gevallen waarbij het minnelijk traject naar alle waarschijnlijkheid kansloos is, kunnen we die tijd beter besparen in het belang van alle betrokkenen”, aldus de brief aan de rechters.

Sneller naar Wsnp

In die situatie zou het mooi zijn als er een eenvoudig en kortdurend minnelijk traject beschikbaar is waarmee de hulpvrager sneller uitkomt bij het wettelijke traject. Daarbij is het dan wel goed de samenwerking tussen de gemeente en de Wsnp-bewindvoerder te intensiveren, vinden de opstellers van de brief. “Gezamenlijk oog hebben voor het toekomstperspectief van de persoon in kwestie, tijdens het saneringstraject en vooral ook daarna. Onder andere door aandacht te besteden aan financiële vaardigheden en verdere begeleiding te waarborgen”, aldus de brief. 

Hij is ondertekend door NVVK-voorzitter Marco Florijn, BBW-voorzitter Cees van der Linden, wethouder Marjolein Moorman namens Amsterdam, wethouder Bert van Alphen namens Den Haag, wethouder Michiel Grauss namens Rotterdam en wethouder Linda Voortman namens Utrecht

Vervolg

De rechtbanken en Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling hebben inmiddels positief gereageerd op het verzoek om in overleg te gaan. De eerste ontmoeting is voorzien voor eind september.

Vorig bericht
Geen aanhouding verlenen schone lei
Volgend bericht
Algemene Ledenvergadering – 6 oktober 2020

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up