Wet Wijziging Wsnp

Het wetsontwerp voor wijziging van de Wsnp is inmiddels in een vergevorderd stadium. Begin 2021 lag het voorontwerp van de nieuwe wet ter consultatie van een ieder. De BBW is met de regering van mening dat de aansluiting tussen het gemeentelijk schuldhulpverleningstraject en de Wsnp verbeterd dient te worden en heeft daarom gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren op het ontwerp.

De BBW heeft de voornemens gesteund om de imperatieve afwijzingsgrond van de tienjaarstermijn te versoepelen en de termijn van de goeder trouw toets te verkorten. Echter, een hoger beroepsmogelijkheid voor schuldeisers tegen een Wsnp-uitspraak is de ogen van de BBW niet van toegevoegde waarde en zou de wet onnodig complex maken voor alle betrokkenen. De BBW heeft de regering daarom geadviseerd en verzocht af te zien van het creëren van deze beroepsmogelijkheid. We zijn blij dat het ontwerp hierop is aangepast en het wetgevingsproces voorspoedig verloopt.

Zie verder over dit onderwerp ook de vierde kerstcolumn van Geert Lankhorst:
Column Geert Lankhorst – Wetsvoorstel tot wijziging schuldsaneringsregeling : volgende stap in Tweede Kamer

Vorig bericht
Stijgende energieprijzen
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst – Beschermingsbewindvoerder aansprakelijk voor laten doorlopen schuldenbewind na schone lei

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up