Wel of geen BTW?

Op 14 april 2023 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die mogelijk gevolgen heeft voor (een deel van) onze leden (ECLI:NL:HR:2023:460). Voor zo ver mogelijk willen wij u hierover graag nader informeren.

Tot 14 april 2023 konden instellingen voor schuldhulpverlening gebruikmaken van btw-vrijstelling. De Hoge Raad oordeelde op deze dag echter dat deze vrijstelling te ruim werd geformuleerd en in strijd is met de wet. In de Wet Omzetbelasting is namelijk bepaald dat btw-vrijstelling slechts geldt indien de instellingen geen winst beoogt.

Als reactie hierop heeft de staatssecretaris van Financiën op 19 april 2023 een beleidsbesluit genomen die dit weer ontkracht. In dit besluit geeft de staatssecretaris goedkeuring om toch btw-vrijstelling te (blijven) hanteren en het hierbij niet uitmaakt of een instellingen voor schuldhulpverlening al dan niet een winstoogmerk heeft. Zoals het bestuur nu kan overzien hebben zowel de HR-uitspraak als het beleidsbesluit geen invloed op de praktijk van de Wsnp-bewindvoerder. Mogelijk heeft het wel invloed op kantoren die zowel Wsnp als schuldhulpverlening en/of beschermingsbewind uitvoeren. Het bestuur sluit daarom aan bij de overleggen tussen Ministerie en brancheverenigingen. Mocht u twijfelen over de invloed die bovenstaande voor uw kantoor heeft, neemt u dan vooral ook contact op met uw accountant om de voor u specifieke situatie te beoordelen.      

Vorig bericht
Nieuw bestuurslid
Volgend bericht
Boedelrekeningen

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up