Voorschot BBW

Een dalende instroom. Een stopzetting van toelatingszittingen. Met als gevolg nog minder inkomsten voor de Wsnp-bewindvoerder. Bureau Wsnp komt Wsnp-bewindvoerders tegemoet door de voorschotten in schuldsaneringszaken niet direct te crediteren. Het bestuur van de BBW is verheugd dat Bureau Wsnp het advies van de BBW hierin heeft overgenomen:

1. De nuldeclaraties hoeven niet actief naar Bureau Wsnp gestuurd te worden. U kunt wachten op een bericht.

2. Half maart 2020 is de maandelijkse mailing gestuurd met de zaken waarvan het voorschot in april 2020 zal worden gecrediteerd. Als u het voorschot nog niet wil laten crediteren, kunt u dat vóór 19 april laten weten. Bureau Wsnp blokkeert dan de creditering. Geef daarbij duidelijk aan om welke zaak het gaat (rekestnummer en naam saniet).

Vorig bericht
Coronavirus
Volgend bericht
Contact BBW met ministeries

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up