Vervanging voorzitter en vervanging bestuurslid opleidingen

Zoals bekend loopt de bestuurstermijn van de voorzitter, Cees van der Linden, af ingaande de nog te plannen ALV einde dit jaar. De bestuurstermijn van Maarten Nieuwenburg loopt per 1 oktober 2021 af. Maarten is voornamelijk belast met de BBW opleidingen. Er ontstaan derhalve twee vacatures.

Voor beide bestuursfuncties moeten we dringend op zoek naar vervanging.

Bij de nieuwe voorzitter moeten we rekening houden met een lange inwerktijd onder meer in verband met diens introductie bij de ketenpartners. Het verzorgen van de BBW opleidingen vergt eveneens een lange inwerktijd, dit ten gevolge van de complexiteit die onze opleidingen kenmerkt.

Het is goed te weten dat Hans Lagendaal, die nu algemeen bestuurslid is, zich bereid heeft getoond eventueel de functie van voorzitter te vervullen. Volgens de statuten wordt de voorzitter gekozen door het bestuur van de vereniging. Per saldo willen wij graag op zeer korte termijn in contact komen met een tweetal leden, Wsnp bewindvoerders die deel willen nemen in het bestuur, 1 als bestuurslid ten behoeve van de opleidingen en 1 als algemeen bestuurslid, eventueel met de ambitie te fungeren als voorzitter.

Wij verzoeken leden, die eventueel bereid zijn de vacatures in te vullen, voor 29 februari a.s. hun interesse aan ons kenbaar te maken. Aan kandidaten sturen wij dan een meer uitgebreid functieprofiel waarna men in de gelegenheid komt de interesse in de bestuursfunctie gemotiveerd toe te lichten.

Vorig bericht
Schuldenrechter
Volgend bericht
Instroom Wsnp daalt verder

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up