Update wetswijziging WSNP

Een hamerstuk in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Nadat de Tweede Kamer op 24 januari 2023 de wetswijziging en amendementen heeft aangenomen is het wetsvoorstel ‘Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen’ vandaag definitief geworden door aanname in de Eerste Kamer.

𝗔𝗮𝗻𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲 𝘄𝗶𝗷𝘇𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻:

𝟭) De goede trouw toets gaat van 5 naar 3 jaar.

𝟮) De tienjaarstermijn wordt volledig geschrapt.

𝟯) Als aannemelijk is dat onvoldoende aflossingsmogelijkheden bij de schuldenaar of andere omstandigheden het onmogelijk maken om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen (bijvoorbeeld langere tijd budgetbeheer of beschermingsbewind, duidelijk geen mogelijkheid tot een minnelijk akkoord met een bepaalde schuldeiser, of geen volledig beeld van de schulden), hoeft voor de afgifte van deze verklaring niet eerst een poging te zijn gedaan om tot een dergelijke regeling te komen. Er kan een #rechtstreeks_verzoek voor de Wsnp worden ingediend.

𝟰) De duur van de Wsnp wordt bij aanvang vastgesteld op een looptijd van 1,5 jaar.

𝟱) Is er een minnelijk traject aan de Wsnp vooraf gegaan, dan wordt bij uitspraak Wsnp de startdatum gesteld op de dag waarop de eerste aflossing is gedaan in het kader van de buitengerechtelijke schuldregeling.

Formeel zou de nieuwe wetgeving per 1 juli 2023 in werking moeten treden. Uitsluitsel over de haalbaarheid hiervan volgt zo spoedig mogelijk.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Afwijzing dwangakkoord: saneringskrediet, maar mogelijk meer  verdiencapaciteit.
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst * – Verplichting in schuldhulp tot onderbewindstelling

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up