Update toeslagaffaire en afwikkeling Wsnp-dossiers

De BBW heeft wekelijks overleg met de Belastingdienst over de toeslagaffaire. Hierin bespreken we onze wederzijdse zorgen en problemen en proberen we gezamenlijk tot een oplossing te komen voor alle gedupeerde toeslagouders in de Wsnp en hun schuldeisers. Inmiddels zijn veel Wsnp’s afgewikkeld, heeft de gedupeerde een schone lei, zijn publieke schulden kwijtgescholden en private schulden uitbetaald door de Belastingdienst.  

Toch zijn we er nog niet. Vanaf begin december heeft de Belastingdienst extra capaciteit beschikbaar gesteld om publieke schuldeisers actief te benaderen, wanneer er volgens de Wsnp-bewindvoerder nog geen kwijtschelding is verstrekt. Een aantal gemeenten, maar ook UWV, CAK en CJIB zijn naar zeggen van de Belastingdienst moeilijk bereikbaar en traag in hun procedure van kwijtschelding.

De BBW heeft op dit moment aangegeven dat dit niet langer aanvaardbaar is en de Belastingdienst hooguit 6 weken zou moeten wachten vanaf het eerste contact tussen hen en de betreffende publieke schuldeiser. Is er op dat moment nog steeds niet kwijtgescholden, dan is dat het moment om als Belastingdienst de vordering (zoals eerder beloofd) over te nemen, zodat de Wsnp kan worden afgewikkeld en gedupeerde sanieten niet langer belast worden met de financiële afwikkeling tussen Belastingdienst en overheidsschuldeiser.

Vorig bericht
Uitbreiding coronasteun door inzet Wsnp
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst – Banksaldo bij aanvang WSNP mag door de bewindvoerder deels vrijgelaten worden

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up