Toeslagaffaire resume 

Sinds medio november 2020 was de BBW betrokken bij de werkgroep Herstel en schulden. Deze werkgroep had de opdracht een compensatieregeling uit te werken voor de ouders die door onterechte terugvorderingen van kinderopvangtoeslag in financiële (en andere) problemen zijn gekomen. De Tweede Kamer had in een met algemene stemmen aangenomen motie van 10 november 2020 de regering verzocht ervoor te zorgen dat na de compensatie de financiële problemen in zijn geheel zijn opgelost en de ouders financiële ruimte overhouden om een nieuwe start te maken.

De BBW kon al gauw constateren dat het voorstel dat de werkgroep had uitgewerkt niet voldeed aan deze voorwaarden. In de kern hield het voorstel in 1/3 deel van het schadebedrag te reserveren voor de ouders en 2/3 deel te gebruiken voor betaling van private én publieke schuldeisers. Het ging destijds om een schadebedrag van  € 30.000 per gedupeerde, ook als het schuldenbedrag hoger is. Met een aantal grote schuldeisers wilde de werkgroep convenanten sluiten om de schulden bij alle schuldeisers met een veel kleiner bedrag dan de totale schade af te kopen. De BBW achtte deze regeling juridisch niet houdbaar. Dit zou naar mening van de BBW toe leiden dat de ouders zich op een later moment opnieuw met hun schulden geconfronteerd zouden zien. De voorgestelde regeling zou de (financiële) problemen van gedupeerde ouders niet oplossen. Ondanks dat de BBW dit consequent bleef benadrukken werd niet afgeweken van de ingeslagen route.

Op 15 januari 2021 is de BBW daarom uit de werkgroep Herstel en schulden gestapt. Middels een uitgebreide brief aan de werkgroep is destijds ingegaan op de redenen, welke werd opgepikt door landelijke dagbladen, radio en tv. Drie dagen later kondigde toenmalig Staatssecretaris Van Huffelen aan dat alle publieke schulden zullen worden kwijtgescholden en ook voor alle private schulden kwijtschelding of betaling door de Belastingdienst wordt verwacht. 

Na enkele dagen van bezinning is de BBW uitgenodigd de gesprekken voort te zetten, en gezamenlijk op zoek te gaan naar een passende oplossing voor gedupeerden in een wettelijke schuldsanering. Voor de overige gedupeerden heeft de Belastingdienst de gesprekken voortgezet met de eerdere werkgroep.

Inmiddels zijn we een jaar verder en met vallen en opstaan kunnen we eindelijk zeggen dat we tevreden zijn. De afwikkeling van Wsnp-dossiers verloopt op dit moment goed en het ziet er naar uit dat alle Wsnp’s van gedupeerde toeslagouders binnenkort zijn geëindigd met:

  1. € 30.000 voor de ouder in plaats van 1/3 deel hiervan;
  2. kwijtschelding van publieke schulden in plaats van (gedeeltelijke) voldoening uit 2/3 deel van de € 30.000;
  3. volledige betaling van private schuldeisers in plaats van kwijtschelding middels een convenant of (gedeeltelijke) voldoening uit 2/3 deel van de € 30.000;
  4. het op de boedel gespaarde saldo gaat retour naar de gedupeerde ouder;
  5. het salaris van de Wsnp-bewindvoerder wordt vergoed door de Belastingdienst en niet door de gedupeerde ouder/schuldeisers.

Afgelopen week hebben we besloten dat de wekelijkse overleggen met de Belastingdienst kunnen worden afgeschaald naar maandelijks en indien nodig. Het is een zeer intensief jaar geweest, maar niet te vergelijken met wat de gedupeerde ouders hebben meegemaakt. We zijn blij dat we voor deze mensen in een Wsnp en onze beroepsgroep een verschil hebben kunnen maken.

Heeft u vragen of ervaart u alsnog problemen in de uitvoer, neem dan gerust contact met ons op via info@bbwsnp.nl. We houden een vinger aan de pols voor de dossiers die nog in de afrondende fase zitten en uiteraard voor alle nieuwe Wsnp’s die ook nog op deze manier kunnen worden afgewikkeld.

Vorig bericht
Raad voor Rechtsbijstand inzake toegankelijkheid Wsnp
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst * – Tussentijdse beëindiging van een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up