Ontwikkelingen m.b.t. boedelrekeningen voor faillissementen en Wsnp’s

In 2019 kondigden de eerste banken aan geen boedelrekening arrangement meer te zullen aanbieden in faillissementen en Wsnp’s. Sindsdien worden in samenwerking met Insolad, JIRA en Recofa gesprekken gevoerd met de gezamenlijke banken over een passende oplossing. In eerste instantie is stopzetten van de arrangementen aangehouden, omdat er geen passend alternatief was. Rabobank en ABN AMRO Bank hebben vervolgens laten weten boedelrekening te zullen blijven aanbieden,

echter alleen nog in faillissementen van hun eigen rekeninghouders. Volgens deze banken zou de compliance regelgeving daartoe noodzaken en is het anderszins te kostbaar. De BBW heeft gezamenlijk met de andere belanghebbenden voorgesteld om, als zij een evenrediger verdeling van boedelrekeningen onder de banken wensen, zij voor het aanbieden van boedelrekeningen de arrondissementen onderling verdelen. Dit zou het voordeel hebben dat boedelrekeningen bij één bank kunnen blijven en een bewindvoerder binnen een arrondissement niet bij een aantal verschillende banken met elk hun eigen werkwijzen en systemen hoeft te werken. De banken geven tot nu toe hierin geen gehoor want, zo is onlangs aangegeven, er spelen ook andere redenen zoals het feit dat boedelrekeningen voor bank commercieel niet interessant zijn. Ook op ons verzoek aan de commissie van Financiën om banken te verplichten een boedelrekening af te geven, heeft minister van Financiën Sigrid Kaag afwijzend gereageerd.

Inmiddels hebben Rabobank, ABN AMRO Bank en ING Bank op eigen initiatief een convenant met elkaar gesloten, op basis waarvan zij toekomstig alleen nog in faillissementen van de eigen gefailleerde rekeninghouders boedelrekeningen zullen verzorgen. Het convenant voorziet er tevens in dat indien vastgesteld kan worden dat de gefailleerde bij geen van deze banken klant is, toch bij één van de genoemde banken een boedelrekening zal kunnen worden geopend. De banken hebben voor deze restrekeningen de arrondissementen onder elkaar verdeeld. Het is de bedoeling van genoemde banken dat toekomstig nog meer banken tot dit convenant zullen toetreden. Volgens het convenant is dit in werking getreden per 1 juli 2022. Het bestuur van de BBW, INSOLAD, JIRA en Recofa hebben hier echter niet mee ingestemd en de banken hebben toegezegd de huidige dienstverlening voorlopig niet te zullen beëindigen.

Als de banken op het ingezette pad willen blijven, moet het wel zo zijn dat de huidige dienstverlening pas zal worden beëindigd, als een werkwijze is ontwikkeld die erin voorziet dat met geringe moeite binnen enkele dagen voor elk faillissement een boedelrekening is te openen. In onderstaande toelichting kunt u de procesbeschrijving raadplegen zoals nu is voorgesteld door de banken (Toelichting op proces openen zakelijke rekening (boedelrekening) voor faillissementscuratoren en WSNP-bewindvoerders voor ABN AMRO, Rabobank en ING). Deze geringe informatie, onduidelijkheid over inwerkingtreding en mogelijke toetreding van meer banken tot het convenant zorgt binnen het bestuur van de BBW nog steeds voor grote ontevredenheid. We blijven daarom in gesprek en houden u op de hoogte.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Dwangakkoord bij parttimebaan
Volgend bericht
Consultatie wetswijziging Wsnp

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up