Strategiedag BBW-bestuur 16 oktober

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling een (online) strategie dag gehouden. De belangrijkste punten waren de ketenpartners, de lobby en de opleidingen. Bij ketenpartners ging het om de verdeling van contacten met de ketenpartners binnen het bestuur en vooral de weging van de verschillende ketenpartners. Wat willen we met en door hen bereiken? Over de opleidingen is besproken hoe de BBW in de toekomst opleidingen gaat verzorgen. Het doel is tot zowel digitale bijeenkomsten (gericht op kennisoverdracht) en fysieke bijeenkomsten (gericht op netwerken, casuïstiek en vaardigheden) te komen. Tot slot is met Patricia Wouda besproken wat we aan lobbywerk wel en niet goed hebben opgepakt het afgelopen jaar. En vooral waar voor de toekomst de kansen liggen. Er liggen veel kansen door een toenemende politieke interesse. Deze toegenomen interesse is deels door de BBW zelf bereikt. Er zullen daarom, zeker ook gelet op de gehouden algemene ledenvergadering, nog meer energie, middelen en aandacht in dit onderwerp worden gestoken.

Vorig bericht
Eerste digitale cursus
Volgend bericht
Overleg BBW met Recofa op 19 oktober jl.

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up