Schuldenrechter

Met ingang van 1 januari jl. is de pilot Schuldenrechter binnen de rechtbank Den Haag gestart. Zoals bekend wordt van de Wsnp bewindvoerder veel extra aandacht gevraagd voor de dossiers die onder de pilot vallen. De BBW heeft zich gerealiseerd dat dit fors meer tijd van de bewindvoerdersorganisatie vergt maar wij hebben overwogen dat het belang voor het slagen van de pilot moet prevaleren. Immers, het slagen van de pilot zal ook meer benoemingen met zich brengen en bovendien beperkt de pilotfase zich tot de Wsnp verzoeken via de gemeente Den Haag.

Inmiddels heeft de rechtbank Den Haag bekend gemaakt dat de pilot wordt uitgebreid tot alle verzoeken van de gemeenten binnen het Arrondissement, dit ter voorkoming van rechtsongelijkheid voor de schuldenaren. Dat betekent dat de Wsnp bewindvoerder aan de behandeling van alle nieuwe Haagse dossiers” fors meer uren moet besteden. Dit staat haaks op de ontwikkeling waarbinnen de bewindvoerder door de dalende instroom wordt gedwongen kritisch naar de kosten van de organisatie te kijken. Het gevolg kan zijn dat de exploitatie van het bewindvoerderskantoor in de rode cijfers belandt (voor zover dat al niet het geval is voor een aantal kantoren) of de pilot door een gebrek aan aandacht mislukt.

De BBW heeft deze week in het overleg met deze rechtbank haar zorgen geuit over deze ontwikkeling, de rechtbank neemt ons signaal zeer serieus. Wij hebben afgesproken de behandeling van de pilot dossiers nauwkeurig te monitoren en na een korte periode, 3 a 4 maanden, de impact op de bewindvoerderspraktijk samen met de rechtbank te evalueren. Daartoe vragen wij uw medewerking middels het aanleveren van uw ervaringen binnen de pilot, de BBW zou erg geholpen zijn om van diegenen die een urenadministratie bijhouden gespecificeerd te vernemen hoeveel uur wordt besteed aan de “niet pilot” dossiers in vergelijking met de “wel pilot” dossiers.     

Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst – Verbetering van de gerechtelijke procedure voor incassozaken
Volgend bericht
Vervanging voorzitter en vervanging bestuurslid opleidingen

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up