Schuldenrechter – Overleg met rechtbank Den Haag

Op vrijdag 18 september heeft de BBW een gesprek gehad met de rechtbank Den Haag. Doel van dit gesprek? Een eerste evaluatie van de (nog lopende) pilot Schuldenrechter. De pilot is door de Covid-19 crisis nog niet goed van de grond gekomen. De rechtbank beoogde met de pilot een verhoging van de Wsnp-instroom te bereiken. Of beter, dat meer schuldenaren de mogelijkheid zouden krijgen een verzoekschrift in te dienen.

De crisis heeft echter tot gevolg gehad dat aanzienlijk minder schuldenaren aangemeld werden, daarover voerde de rechtbank regelmatig overleg met de gemeente. De daling wordt mede verklaard doordat de schuldhulpverlening van de gemeente Den Haag aanzienlijk werd gehinderd door de tijdelijke sluiting van kantoren. De rechtbank is daardoor niet in staat een voldoende evaluatie van de pilot te houden.

Wij hebben opgemerkt dat de werkzaamheden, verbonden aan de pilot, voor de Wsnp bewindvoerder een aanzienlijke uitbreiding van het aantal uren betekent. Die uitbreiding in uren staat op gespannen voet met de dalende inkomsten voor de Wsnp bewindvoerder, dit ten gevolge van de dalende instroom. Wij hebben ook aangevoerd dat de bedoeling van de pilot is dat de bewindvoerder en de rechtbank korter op het dossier zitten maar dat naar onze ervaring de rechtbank in een onvoldoende mate reageert op de signalen die de bewindvoerder afgeeft. Daarmede wordt het doel, korte reactietermijnen, niet gehaald.

De conclusie van het gesprek is dat de pilot wordt voortgezet maar dat de rechtbank en de BBW de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

Vorig bericht
Overleg BBW, G4, NVVK met Recofa op 21 september jl.
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst – Kantonrechter, schuldenbewind en gemeente: wetswijziging schuldenbewind Boek 1 BW.

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up