Raad voor Rechtsbijstand inzake toegankelijkheid Wsnp

De BBW heeft per brief van 7 maart 2022 de Raad voor Rechtsbijstand uitgenodigd in gesprek te gaan over de toegankelijkheid van de Wsnp, in het bijzonder over de wettelijke mogelijkheid tot toevoeging voor rechtsbijstand voorafgaand aan de Wsnp.

De Tweede Kamer nam op 30 juni 2020 een motie met algemene stemmen aan die de regering o.a. verzoekt na te gaan of de Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II kan worden uitgebreid met een vergoeding voor het indienen van een verzoekschrift toelating Wsnp. Uit deze motie is een pilot voortgekomen, uitgevoerd door Bureau Wsnp, die de motie ten dele (tijdelijk) uitvoert.

De BBW heeft juridisch advies laten uitbrengen door advocatenkantoor Houthoff en concludeert dat zich situaties voordoen waarin een natuurlijk persoon niet terechtkan bij de aangewezen instanties en dat als gevolg daarvan de effectieve toegang tot de Wsnp-rechter in de kern wordt aangetast. Veel mensen met problematische schulden krijgen al jaren niet de adequate hulp waar zij recht op hebben. Dat brengt met zich mee dat er de wettelijke verplichting bestaat voor de overheid om (gesubsidieerde) rechtsbijstand te verlenen.

We willen onze juridische analyse graag met de Raad voor Rechtsbijstand bespreken, om zo te komen tot een oplossing die voldoet aan de volledige wens van de Kamer en aan het recht op rechtsbijstand.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Minnelijk spaarsaldo moet worden meegenomen in berekeningen dwangakkoord
Volgend bericht
Toeslagaffaire resume 

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up