Overleg BBW met Recofa op 19 oktober jl.

De BBW heeft halfjaarlijks een overleg met Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen. De meeting van deze keer? Die ging uiteraard over de groeiende schuldenproblematiek vanwege Corona en de rol van de Wsnp als oplossing hierbij.

Het aantal Wsnp-verzoeken is nog nooit zo laag geweest, maar dit is helaas niet het gevolg van dalende schuldenproblematiek. Bovendien zal als gevolg van de economische teruggang door Corona het aantal personen met problematische schulden de komende jaren nog harder stijgen. Tijd voor verandering.

Op politiek niveau is er steeds meer aandacht voor deze verandering en vandaag heeft de BBW Recofa hierin verder meegenomen. Onder andere zijn de moties voor een toevoeging voor het indienen van een Wsnp-verzoek en vereenvoudigde toegang tot de Wsnp besproken. Belangrijke speerpunten van de BBW.

Eerder, op 24 september 2020 was de BBW in gesprek met Recofa, de wethouders Armoede en Schulden van de G4 en de NVVK. De BBW heeft vandaag nogmaals benadrukt dat het belangrijk is dat de gezamenlijke werkgroep uit dit overleg voortmaakt. Ter verduidelijking voor schuldhulpverleners komt de werkgroep met adviezen en brengt zij situaties in kaart waarin een minnelijke regeling geen reële optie is en snellere toegang tot de Wsnp tot de mogelijkheden behoort.

Vorig bericht
Strategiedag BBW-bestuur 16 oktober
Volgend bericht
Wat als de woning meer waard wordt?

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up