over-BBW-beroepsvereniging-bewindvoerders-bewindvoerder-wsnp-bbwsnp

Praat niet alleen over ons, maar ook met ons.

Om belangen van bewindvoerders Wsnp te kunnen behartigen is het belangrijk een actieve gesprekspartner te zijn en te blijven binnen de politiek en met de ketenpartners. Je staat het sterkste als je dat samen doet. Daarom is in 2003 de BBW opgericht door een groep bewindvoerders. De Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp heeft inmiddels ruim 180 leden die zich actief inzetten. De BBW is een serieuze gesprekspartner van ketenpartners zoals Recofa, Ministerie SoZaWe, Raad van Rechtsbijstand, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de BPBI en het CJIB. Bij diverse partijen in het werkveld neemt het bestuur zelf het voortouw om in gesprek te komen en te blijven.

Een bewindvoerder Wsnp is deskundig, integer en onafhankelijk. Een echte professional die juist door brede inzetbaarheid heel veel kan bereiken in het saneren van schulden. De Beroepsvereniging BBW ondersteunt haar leden door het aanbod van kwalitatief hoogstaande bijscholing en houdt leden op de hoogte van veranderingen. Het brede netwerk gebruiken we voor de verbetering van de Wsnp regeling en het genereren van meer werk voor onze leden. Ook zetten wij ons is voor meer transparantie bij de overheidsbestedingen op het terrein van schuldenproblematiek met de bedoeling de toegang tot de wettelijke schuldregeling te verbeteren. Door meer transparantie ontstaat een betere marktwerking en worden de capaciteiten van de bewindvoerder Wsnp beter en vaker benut. Dit zal leiden tot een (betere) financiële vergoeding voor de bewindvoerderswerkzaamheden.

In stappen werken wij als Beroepsvereniging BBW aan een doel. Deze stip op de horizon kunnen we alleen bereiken als we werken met specifieke kernwaarden en de organisatiedoelstellingen altijd in het vizier houden. Deze doelstellingen zijn allen gericht op verbreding, verdieping en verbetering van de mogelijkheden voor de bewindvoerders Wsnp. Wij kunnen dat met elkaar bewerkstelligen als we altijd de kwaliteit weten te waarborgen, onze rol als verbindende schakel serieus nemen, laagdrempelig benaderbaar blijven, een ondersteunde partij zijn die oplossingsgericht werkt en dat we niet bang zijn om het gesprek aan te gaan met onze ketenpartijen en de politiek.

De Beroepsvereniging BBW signaleert, adviseert, draagt actief oplossingen aan en gaat graag in gesprek om met elkaar de kennis en kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Voor alle partijen. Samenwerken is meer en meer nodig. Wij zijn de verbinding tussen onze leden, de ketenpartijen en de politiek.

Samenwerkende partners:

Bureau Wsnp

CJIB

De Belastingdienst

Recofa

BPBI

NBBI

Ministerie Veiligheid en Justitie

Ministerie SoZaWe

Rechtspraak

Nationale Ombudsman

NIBUD

OM Parket Rotterdam

NVB

Schouten Zekerheid

Om het werk als bewindvoerder Wsnp goed te kunnen blijven uitvoeren heeft de wet de Permanente Educatie verplicht gesteld. Op jaarbasis is het belangrijk dat u 12 PE-punten behaalt. Als lid van de BBW is het belangrijk om je te onderscheiden. Dit kan door jaarlijks minimaal 18 PE-punten te behalen. Ook kunnen leden zich specialiseren in bijvoorbeeld ‘ex-ondernemers’ of ‘sociaal-psychische problematiek’. De Beroepsvereniging BBW hecht veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige bijscholing. Om de kwaliteit te kunnen garanderen hebben we een aantal jaren geleden besloten deze opleidingen zelf te ontwikkelen en te organiseren. Zo hebben we in 2016 de opleiding ‘procederen bij de kantonrechter’ in ons aanbod opgenomen. En met succes! Door het volgen van deze opleiding zijn meerdere bewindvoerders deze nieuwe weg ingeslagen. Zelfstandig procederen creëert voor hen meer werkplezier en inkomsten. Alle opleidingen uit het aanbod spelen in op de actualiteit en leiden tot een verdieping of vernieuwing van uw kennis.

Als Beroepsvereniging zijn onze doelstellingen allen gericht op het behartigen van de belangen voor onze leden.
Met de activiteiten die we inzetten, projecten die we starten en gesprekken die we aangaan willen we de continuïteit en verdieping van het werk als bewindvoerder Wsnp waarborgen.

Voor 2017 hebben we speerpunten bepaald die voor verdere verdieping van onze algemene organisatiedoelstellingen zorgen. De BBW legt dit jaar de focus op het bewerkstelligen van een ingang bij rechtbanken en de politiek. Wij willen met deze weg een bredere inzetbaarheid van de BBW realiseren. Ook verbreding en verdieping van het contact met ketenpartijen staat hoog op de agenda. Dit leidt uiteindelijk tot een betere positionering van de BBW en heeft een positieve invloed op de naamsbekendheid van de BBW.

keyboard_arrow_up