over-BBW-beroepsvereniging-bewindvoerders-bewindvoerder-wsnp-bbwsnp

Praat niet alleen over ons, maar ook met ons.

Om belangen van bewindvoerders Wsnp te kunnen behartigen is het belangrijk een actieve gesprekspartner te zijn en te blijven binnen de politiek en met de ketenpartners. Je staat het sterkste als je dat samen doet. Daarom is in 2003 de BBW opgericht door een groep bewindvoerders. De Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp heeft inmiddels ruim 180 leden die zich actief inzetten. De BBW is een serieuze gesprekspartner van ketenpartners zoals Recofa, Ministerie SoZaWe, Raad van Rechtsbijstand, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de BPBI en het CJIB. Bij diverse partijen in het werkveld neemt het bestuur zelf het voortouw om in gesprek te komen en te blijven.