Praat niet over ons, maar met ons

Een bewindvoerder Wsnp is deskundig, integer en onafhankelijk. Een echte professional die juist door brede inzetbaarheid heel veel kan bereiken in het saneren van schulden. De Beroepsvereniging BBW ondersteunt haar leden door het aanbod van kwalitatief hoogstaande bijscholing en houdt leden op de hoogte van veranderingen. Het brede netwerk gebruiken we voor de verbetering van de Wsnp regeling en het genereren van meer werk voor onze leden. Ook zetten wij ons is voor meer transparantie bij de overheidsbestedingen op het terrein van schuldenproblematiek met de bedoeling de toegang tot de wettelijke schuldregeling te verbeteren. Door meer transparantie ontstaat een betere marktwerking en worden de capaciteiten van de bewindvoerder Wsnp beter en vaker benut. Dit zal leiden tot een (betere) financiële vergoeding voor de bewindvoerderswerkzaamheden.

In stappen werken wij als Beroepsvereniging BBW aan een doel. Deze stip op de horizon kunnen we alleen bereiken als we werken met specifieke kernwaarden en de organisatiedoelstellingen altijd in het vizier houden. Deze doelstellingen zijn allen gericht op verbreding, verdieping en verbetering van de mogelijkheden voor de bewindvoerders Wsnp. Wij kunnen dat met elkaar bewerkstelligen als we altijd de kwaliteit weten te waarborgen, onze rol als verbindende schakel serieus nemen, laagdrempelig benaderbaar blijven, een ondersteunde partij zijn die oplossingsgericht werkt en dat we niet bang zijn om het gesprek aan te gaan met onze ketenpartijen en de politiek.

Als Beroepsvereniging zijn onze doelstellingen allen gericht op het behartigen van de belangen voor onze leden. Met de activiteiten die we inzetten, projecten die we starten en gesprekken die we aangaan willen we de continuïteit en verdieping van het werk als bewindvoerder Wsnp waarborgen. Jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar worden doelstellingen door het bestuur en de leden geëvalueerd en bekendgemaakt voor het nieuwe jaar. 

keyboard_arrow_up