Praat niet over ons, maar met ons

De BBW is een serieuze gesprekspartner van ketenpartners zoals Recofa, Ministerie SoZaWe, Raad van Rechtsbijstand, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de BPBI en het CJIB. Bij diverse partijen in het werkveld neemt het bestuur zelf het voortouw om in gesprek te komen en te blijven.

Menu