Aanmelden nieuwsbrief

Rechter gaat betalingsregelingen opleggen: wetsvoorstel in de maak

Schuldenaren hebben in beginsel wettelijk geen recht op een betalingsregeling. Het uitgangspunt is dat, behoudens andersluidende contractsafspraak, de schuldeiser aanspraak heeft op een betaling ineens. Alleen met instemming van de schuldeiser kan de schuldenaar de…
Menu