Nieuwjaarscolumn van de voorzitter ‘Op naar groener gras’

Twintigtwintig ligt achter ons. Zo mooi het jaartal klinkt, zo blij ben ik dat het afgesloten is. Het is hoog tijd voor nieuwe hoop. Wat zeg ik, hoog tijd? Hoogste tijd!

2020 was in vele opzichten een dramatisch jaar. Ook voor de Wsnp. Een landelijke instroom van mensen met problematische schulden van rond de 3.000 is absurd laag. Iedereen die nu nog denkt dat de Wsnp een verdienmodel is, help ik graag uit de droom: er is met de Wsnp inmiddels geen droog brood meer te verdienen. Tegen iedereen die alle schulden minnelijk wil regelen, zeg ik daarom: “Wees voorzichtig met wat je wenst”. Nu biedt het stelsel van de wettelijke regeling namelijk nog de mogelijkheid om zo’n 12.000 mensen per jaar te helpen. Daarvan is na drie jaar ook nog eens 93% daadwerkelijk schuldenvrij. Als de trend van lage instroom doorzet, zou ik maar vast plaats gaan maken in de herberg van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Ik lees en hoor links en rechts dat de schuldhulpverlening in Nederland het in 2021 verwacht druk te krijgen met een ‘boeggolf aan schulden’ als gevolg van de huidige coronapandemie. BBW heeft daarom NVVK en de wethouders van de G4-gemeenten opgeroepen samen oplossingen te vinden om deze opgave het hoofd te bieden. Gelukkig zie ik politiek en bestuurlijk een groeiend besef ontstaan dat de Wsnp daarbij onderdeel van de oplossing moet zijn. De Wsnp als ‘stok achter de deur’ om minnelijke trajecten te laten slagen, voldoet niet meer. Als er minnelijk geen mogelijkheden zijn, ligt een wettelijke oplossing voor de hand. Onze oproep is: leidt inwoners met schulden dan zo snel mogelijk door naar de Wsnp. Wij staan immers samen voor de opgave om meer mensen schuldenvrij te maken. Met die gezamenlijke boodschap spreken we sinds kort met Recofa.

Gaat het in 2021 nu ineens Wsnp-dossiers regenen? Ik denk het niet. Een toenemende vraag naar gemeentelijke schuldhulp leidt niet per definitie tot een groter aanbod aan hulp. Middelen zijn schaars en kunnen maar één keer worden ingezet. Mede daarom pleit de BBW voor een vergoeding voor bewindvoerders Wsnp voor het verzoek tot toegang tot de Wsnp. Dit zou dan moeten gebeuren op basis van de Regeling Toevoegingen bewindvoerders Wsnp II. Wat mij betreft moet er in 2021 zo snel mogelijk een pilot starten zodat bewindvoerders Wsnp langs deze weg een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de schuldenproblematiek. De financiering daarvan kan geen probleem zijn, want er is al jaren sprake van een forse onder uitputting van het Wsnp-budget. Voor de korte termijn is dat bovendien de enige weg om de beroepsgroep van bewindvoerders Wsnp in de benen te houden.

Tegen mijn beroepsgenoten zeg ik: “Hou vol!” In 2021 moet de situatie voor ons kantelen. Met de komst van een instrument ‘Toevoeging toegang Wsnp’ zou er na jaren weer een plek moeten ontstaan waar het gras voor ons groener is. Om in de beeldspraak te blijven: Het staat dan eenieder van ons vrij om daar naartoe te gaan.

Ik wens u allen eerst en vooral een gezond 2021 toe.

Uw voorzitter,

Hans Lagendaal

Vorig bericht
Verzoek vanuit de rechtspraak (herhaling)
Volgend bericht
Werkgroep schulden en herstelbetaling (kinderopvangtoeslag)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up