Kwijtschelding schulden van ouders in de Wsnp en Msnp

Staatssecretaris Van Huffelen heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin schrijft zij dat ongeveer 900 ouders die zich gemeld hebben voor de zogenaamde Catshuisregeling (minimaal €30.000) in een wettelijke of minnelijke schuldsanering zitten.

Wat gaat er nu gebeuren?

Wettelijke Schuldsanering (WSNP)

Normaal duurt een WSNP drie jaar. Dit moet zo snel mogelijk worden beëindigd en hierover heeft de BBW gesprekken gevoerd met de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat alle schulden afbetalen. Om dit te realiseren dient in elke sanering een verificatievergadering plaats te vinden. Het proces-verbaal van de verificatievergadering is vervolgens de basis waarop de Belastingdienst haar betaling baseert. Het reeds gespaarde boedelsaldo hoeft niet gebruikt te worden voor de betaling van de schulden. Alvorens de Belastingdienst kan uitbetalen dient nog wel wetgeving worden aangepast. De BBW benadrukt bij de Belastingdienst het spoedeisend belang hiervan.

Intussen zet de Belastingdienst alles op alles om iedere gedupeerde ouder in de week van 2 mei €30.000 uit te keren.

Wettelijk is de Wsnp-bewindvoerder verplicht alle inkomsten van een schuldenaar toe te voegen aan de boedel om die vervolgens over de schuldeisers te verdelen. In het geval van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die in een Wsnp-traject zitten, zijn er volgens de BBW echter legitieme redenen om hier op een andere wijze en praktisch mee om te gaan. Ten eerste omdat de € 30.000 bedoeld zijn als compensatie voor de ouders. Ten tweede, omdat de regering heeft aangegeven alle schulden van ouders in de Wsnp te betalen. Dat betekent dat de € 30.000 aan de ouders kan toekomen, zonder de indirect getroffen schuldeisers te schaden. Het is nu aan de overheid om het genomen besluit om de schulden volledig over te betalen zo snel mogelijk uit te voeren.

BBW laat het vanzelfsprekend aan individuele bewindvoerders zelf te beslissen of zij de € 30.000 innen of aan de ouders te laten. Dat laatste strookt met de politieke en maatschappelijke wens. BBW hoopt op begrip van rechters.

Minnelijke Schuldsanering (MSNP)

Voor gedupeerden in een minnelijke schuldsanering probeert de Belastingdienst hetzelfde te doen. Daarover zijn ze nog in overleg met de Nederlandse Vereniging Van Kredietverstrekkers (NVVK) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Van Huffelen hoopt ook voor dit traject binnen enkele weken meer duidelijkheid te kunnen geven.

Lees hier de meest actuele stand van zaken naar aanleiding van het zojuist gepubliceerde nieuwsbericht op de site van de Belastingdienst

Vorig bericht
Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP
Volgend bericht
Brief BBW aan Commissie Financiën van Tweede Kamer inzake boedelrekeningen

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up