KOT affaire

Nieuws

De BBW ontvangt via verschillende kanalen signalen dat de huidige werkwijze bij dossiers KOT affaire niet duidelijk/bekend is. In overleg met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en het Ministerie brengen wij dit daarom nogmaals onder de aandacht. 

Belangrijk om te weten is het verschil tussen toelating tot de Wsnp vóór 5 november 2022 en toelating vanaf 5 november 2022.

Wanneer de Wsnp is uitgesproken vóór 5 november 2022 worden publieke schulden kwijtgescholden en betaalt UHT alle private schulden binnen de Wsnp af. De Wsnp kan hierdoor (versneld) worden beëindigd, de €30.000 mag saniet zelf behouden, eventuele boedelafdracht kan retour naar saniet en de bewindvoerder kan het salarisverzoek indienen bij UHT.

Wanneer de Wsnp is uitgesproken op of na 5 november 2022 dan gelden de regels die voor andere gedupeerde ouders met schulden ook gelden. Publieke schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 worden kwijtgescholden, private schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 worden afbetaald. Als hiermee (bijna) alle schulden binnen de Wsnp zijn opgelost, kan het traject worden beëindigd op grond van volledige betaling of voortzetting betaling. Het kan echter ook voorkomen dat er aanzienlijke schulden resteren, die zijn ontstaan vanaf 1 juni 2021 (of voor 1 januari 2006) en waarvoor de € 30.000 moet worden aangewend om deze (gedeeltelijk) te voldoen. De €30.000 mag daarom niet standaard worden behouden, wellicht moet er toch boedelafdracht worden gedaan, de bewindvoerder kan het salarisverzoek niet meer indienen bij UHT en een Wsnp kan niet standaard vervroegd worden beëindigd. Er is maatwerk nodig en, ook belangrijk, de schuldenlijst moet door de bewindvoerder bij UHT worden ingediend met vermelding van ontstaansdata.

Een andere (recente) ontwikkeling is de regeling voor ex-partners. Het UHT is begonnen met het aanschrijven van deze gedupeerden, maar vanaf september 2024 kunnen ex-partners van erkend gedupeerden zich ook zelf aanmelden. Voor ex-partners in de Wsnp bestaat de regeling uit een eenmalig bedrag van €10.000 en geldt de regeling als hierboven met peildatum 15 juli 2023 (niet 5 november 2022).

NB: in het geval van Wsnp, zoek niet contact met SBN, maar altijd met het voor ons gespecialiseerde loket via cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Verzoek eerdere Wsnp-ingangsdatum toegewezen
Volgend bericht
Vtlb en vakantiegeld

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up