KEI/Spirit

Onlangs heeft de BBW wederom deelgenomen aan een overleg inzake het project KEI (Toezicht). De stand van zaken is als volgt. De rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Zeeland West-Brabant starten later dit jaar met een pilot waarin de contacten tussen rechtbank en bewindvoerder plaatsvinden via een portal. Een dergelijk portal wordt al langer gebruikt bij faillissementen.

Het portal wordt door de BBW als niet wenselijk gezien omdat de ICT-omgeving van de bewindvoerder daarmee niet kan communiceren. De BBW is voorstander van een systeem koppeling. Het portal brengt namelijk heel veel overtikwerk voor de bewindvoerder met zich mee. De KEI projectgroep brengt daartegen in dat de Wsnp software leveranciers terughoudend zijn in het creëren van een systeemkoppeling. Men heeft die ervaring in de lopende pilot binnen beschermingsbewind.  Nu reeds levert dat problemen op in die pilotfase.

Men sluit echter niet uit dat er alsnog een systeemkoppeling komt, dit aan de hand van de ervaringen met het te starten portal binnen Wsnp. De deelnemende rechtbanken kiezen zelf uit welk bewindvoerderskantoor deel mag nemen aan de pilot, dat kan dus ook een groter kantoor zijn. Tijdens het overleg heeft de BBW reeds enige problemen met het portal aangestipt, deze zijn:

  1. Te lange tijdsinterval tussen het ingediende verslag en de goedkeuring door de rechtbank, in die wachtperiode kan er geen afschrift t.b.v. de saniet worden geprint. Dit vergt onnodig opnieuw openen van de verbinding.
  2. De verbinding valt regelmatig weg indien er niet actief in het dossier wordt gewerkt, bijvoorbeeld door een tussendoor binnengekomen telefoontje.
  3. De terugkoppeling van vragen/verslagen door de rechtbank vindt plaats middels een (niet aan het dossier gekoppeld) referentienummer. Dit vergt veel zoekwerk voor de bwv teneinde te ontdekken welk dossier de rechtbank bedoelt. Dit is ondoenlijk indien de bwv een groot aantal dossiers behandelt.
  4. De lijsten van schuldeisers zijn (doordat een systeemkoppeling ontbreekt) niet 1 op 1 te converteren naar het portal, ze moeten dus in het geheel overgetikt worden.

De BBW organiseert later dit jaar een BBW Café (aansluitend aan ALV) over dit onderwerp. Daarin worden de laatste ontwikkelingen besproken.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst – Noodverband van artikel 287 lid 4 Fw: de voorlopige voorziening
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up