Instroom Wsnp daalt verder

De instroom Wsnp in de maand januari 2020 is bekend: 334 personen vonden de weg naar de Wsnp. Ter vergelijking: in januari 2019 waren dit er 420. Daarmee koerst de Wsnp wederom aan op een rampjaar, een van de velen in de reeks. Niet gezegd kan worden dat deze cijfers als een verrassing komen. Het is immers slechts een product van jarenlang stilzitten, van pappen en nathouden door de instanties die belast zijn met schuldhulpverlening en het toezicht daarop.

De Wsnp dreigt een onbereikbaar product te worden voor mensen met onoplosbare schulden, juist in een tijd waarin het aantal schuldenaren alleen maar toeneemt. De BBW vraagt nu al vele jaren om maatregelen die de toegang tot de Wsnp doen verbeteren, om aandacht van politiek Den Haag, om aandacht van de verscheidene Ministeries die de Wsnp en Schuldhulpverlening in hun pakket hebben.

Dit heeft slechts geleid tot Kamervragen en moties die verzandden in discussies, tot onderzoeken en vervolgonderzoeken om de voorgaande onderzoeken te onderzoeken, het is allemaal te gek voor woorden.

Het resultaat is dat vele tienduizenden schuldenaren jarenlang vergeefs wachten op een oplossing van de dagelijkse ellende die schulden veroorzaken.

De BBW heeft al jaren geleden aangevoerd dat de toegang tot de Wsnp voor veel schuldenaren eenvoudig en snel toegankelijk kan worden door de deskundige partij bij uitstek, de Wsnp bewindvoerder dus, mede te belasten met het indienen van verzoekschriften Wsnp.

De Wsnp bewindvoerder mag dat wel doen maar het betrokken ministerie weigert daartoe enige beloning te verstrekken. Wij dienden destijds een aanvraag in om de Wsnp bewindvoerder voor die werkzaamheden te belonen op basis van een beperkte toevoeging, wij kregen nul op het rekest zonder een deugdelijke motivatie.

De BBW durft inmiddels de stelling aan dat het oplossen van schulden volop de aandacht heeft maar dat geen van de betrokken instanties voldoende durf en daadkracht heeft om echt met de daad een einde te maken aan het schuldenprobleem.

Oneens met deze stelling? De BBW daagt partijen, met name de betrokken ministeries uit om ons ongelijk aan te tonen.

Vorig bericht
Vervanging voorzitter en vervanging bestuurslid opleidingen
Volgend bericht
Griffierecht WSNP in cassatie

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up