Indexering Wsnp-vergoeding 2020

Nieuwe vergoedingen in Staatscourant

De Wsnp-bewindvoeringsvergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. De Minister voor Rechtsbescherming heeft in een regeling van 21 november 2019 in de Staatscourant de bedragen bekend gemaakt die voor de Wsnp gelden vanaf 1 januari 2020 (Staatscourant nr. 64972, 29 november 2019). De bedragen zullen door Bureau Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand worden geactualiseerd in het formulier voor de berekening van de bewindvoerdersvergoeding. Hoe luiden de nieuwe bedragen?

Looptijdonafhankelijk 2020

De looptijdonafhankelijke bedragen van de bewindvoerdersvergoedingen (LOB) gelden exclusief de toeslag voor portokosten en worden in het nieuwe jaar: Enkele particulier: € 1.118 (was € 1097) Dubbele particulier: € 1.341 (was € 1316) Enkele ondernemer: € 2.478 (was € 2432) Dubbele ondernemer: € 2.972 (was € 2917) Het voorschot blijft constant op € 800. De toeslag voor portokosten in een enkele zaak blijft constant op € 187, en in een dubbele zaak op € 216.

Looptijdafhankelijk 2020

De looptijdafhankelijke bedragen (LAB) gelden voor iedere maand (of deel van een maand) gedurende welke de schuldsaneringsregeling van toepassing is. Deze maandelijkse bedragen komen na indexering als volgt te luiden: Voor een enkele zaak: € 55,00 (was € 54) Voor een dubbele zaak: € 66,50 (was € 65,50)

Hoe werkt de indexering?

De indexering vloeit voort uit artikel 2 lid 5 van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering (Stb.2013, 308). Deze indexeringsfactor is voor 2020 vastgesteld op een percentage van 1,8898%. Voor de fijnproevers: De berekeningsformule hiervoor staat ook in dat Besluit en luidt 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). Relevant zijn hier de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen (A), de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit (B) en de consumentenprijsindex (C). De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 2,0091% (A). De percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar is zoals door het CBS bekendgemaakt 0,0% (B). De consumentenprijsindex is berekend op 1,7109% (C). De rekensom voor het indexeringspercentage = 0,6*(2,0091 – 0,0) + 0,4*1,7109 , en afgerond 0,018898 (1,8898%).

Curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Een vergelijkbare indexeringsregeling ten behoeve van de familierechtelijke boedelbeheerders stond iets eerder in de Staatscourant (Regeling van de Minister voor rechtsbescherming van 10 oktober 2019, Staatscourant 10 oktober 2019, nr. 53866). De indexering is voor de Boek 1 BW-curatoren, bewindvoerders en mentoren eveneens 1.8898%. Dat gebeurt op basis van dezelfde formule, overgenomen uit artikel 2 lid 5 van het Besluit voor de schuldsaneringsbewindvoerders. Het indexeringsbesluit is iets complexer, want de verscheidenheid aan vergoedingsbedragen is in Boek 1 BW veel groter dan in de schuldsaneringsregeling.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst – Naar een schuldenrechter: Innovaties per 1 januari 2020
Volgend bericht
Pilot Digitalisering Wsnp-zaken

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up