Gesprek BBW met Rechtbank Oost-Brabant

De BBW heeft de afgelopen maand gesproken met de Rechtbank Oost-Brabant. Aanleiding hiervoor was de brief die de rechtbank recent aan de bewindvoerders stuurde. Deze brief ging over het voornemen van de rechtbank om het aantal bewindvoerders te verminderen. 

Er is door de BBW gewezen op het Recofa-advies niet in te grijpen in het aantal benoembare bewindvoerders. Voorkomen moet worden dat er te weinig bewindvoerders zijn zodra de instroom Wsnp weer aantrekt. Dat de instroom weer zal toenemen is aannemelijk gelet op de diverse projecten die lopen. Zoals onder meer de schuldenrechter.

Verder moet het aan de bewindvoerders worden gelaten om te bepalen of zij stoppen. Bureau Wsnp controleert via de audit of de solvabiliteit van de kantoren voldoende is. Daarmee hoeft er geen reden tot zorg te zijn bij de rechtbank. Tot slot zijn er nog twee belangrijke argumenten aangedragen. Bewindvoerders die van de lijst wordt gehaald, zijn ook niet meer beschikbaar voor bijvoorbeeld dwangakkoorden. En bewindvoerders zijn voor het inkomen sterk afhankelijk zijn van de rechtbank. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de advocaat die er Wsnp bij doet.

De rechtbank heeft aan het einde van het goede gesprek aangegeven dat zij de argumenten van de BBW zal meenemen in haar overwegingen.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst – Rotterdamse Rechtbank wijst WGS-afkoelingsperiode toe (breed minnelijk moratorium)
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst – Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de schuldsanering

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up