Gemeenten vergeten het meest effectieve instrument tegen schulden – persbericht BBW in reactie op uitzending nieuwsuur 1 mei 2018

Reactie van BBW (Beroepsvereniging voor Bewindvoerders Wsnp) op uitzending Nieuwsuur van 1 mei 2018 over toename schuldenaren onder bewind. 

De BBW heeft vandaag het volgende persbericht naar de regionale en landelijk bladen gestuurd:

Gemeenten vergeten het meest effectieve instrument tegen schulden

Nieuwsuur berichtte dinsdag 1 mei over de zorgwekkende toename van het aantal mensen met schulden dat onder bewind staat. Terwijl dat instrument oorspronkelijk bedoeld is voor mensen die niet bij machte zijn hun financiën zelf te beheren (beschermingsbewind), wordt het nu gebruikt om schulden te stabiliseren. Terwijl in die situaties niet alleen stabilisatie, maar ook een structurele oplossing van de schulden nodig is. ‘Gemeenten hebben oneigenlijke verwachtingen van beschermingsbewindvoerders,’ vindt Cees van der Linden, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Bewindvoerders Wsnp (BBW). Volgens hem mag en kun je niet van beschermingsbewindvoerders verwachten dat zij schulden oplossen. Ze zijn voor een andere taak zijn geëquipeerd. ‘Gemeenten laten daarbij het instrument dat wel bedoeld is om problematische schulden structureel op te lossen links liggen: de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (Wsnp).’ 

 Nieuwsuur meldt dat sommige gemeenten het schuldenbewind meer naar zich toe willen trekken door eigen bewindvoerders in dienst te nemen. Zo hopen ze meer grip op de kosten te krijgen.  ‘Dat is een manier,’ zegt Van der Linden, ‘maar ze zullen daarmee het tij niet keren. Gemeenten kunnen beter zorgen voor een echte schuldenoplossing.’ Van der Linden ziet twee mogelijkheden: de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Als het in het minnelijke traject niet lukt, is er de weg naar de Wsnp. Gemeenten kunnen volgens Van der Linden veel doortastender handelen. ‘Als iemand niet wordt toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening, wijs die persoon dan actief op de mogelijkheid van de Wsnp. Die is effectief en kost de gemeente niets.’

De gemeente is in de meeste gevallen verplicht om de kosten voor beschermingsbewind te betalen, zonder dat er uitzicht is op een oplossing voor de schulden. Sterker, schulden blijven vaak oplopen en de uitstroom is minimaal. Daardoor nemen de kosten voor gemeenten onophoudelijk toe, wethouders luiden nu de noodklok.

De Wsnp wordt voor het grootste deel betaald uit de boedel van de schuldenaar, in feite dus door de schuldeiser. Brengt de boedel onvoldoende op voor het salaris van de Wsnp-bewindvoerder, dan springt de rijksoverheid (Bureau-Wsnp) bij. Daarbij behaalt zo’n 87% van de mensen na drie jaar in de Wsnp de zogenaamde ‘schone lei’. Zij kunnen hun leven schuldenvrij voortzetten.

Opvallend is dat de instroom in de Wsnp sinds 2012 elke maand daalt, terwijl de schuldenproblematiek toeneemt. Stroomden er in 2011 nog 14.727 mensen in, in 2017 is de instroom met bijna 44% gedaald naar 8.357.  ‘Het instrument zou veel beter benut kunnen worden,’ aldus Van der Linden.

Ook als een schuldhulpverleningstraject niet succesvol blijkt, kan de gemeente veel sneller een knoop doorhakken en doorverwijzen. ‘Zulke situaties moeten niet langer duren dan nodig. We vragen veel van mensen, zowel in de schuldhulpverlening als in het wettelijke traject. Het is in Nederland geen zondagmiddagwandeling om van je schulden af te komen.’

Volgens Van der Linden zou je mensen zelfs de mogelijkheid moeten bieden om op vrijwillige basis direct een Wsnp-aanvraag te doen, zonder dat ze eerst een heel minnelijk traject moeten doorlopen. ‘Het is goed dat mensen een minnelijke regeling wordt aangeboden. Maar waarom is dat verplicht? Wie zo snel mogelijk spijkers met koppen wil slaan om uit zijn benarde situatie te komen, wordt onnodig door een moeras gestuurd.’ Daar is een aanpassing van de wet voor nodig.

Maar gemeenten kunnen volgens Van der Linden ook het heft in handen nemen: ‘Wijs uw burgers actief op de mogelijkheden van de Wsnp. Daarmee biedt u niet alleen uw burgers perspectief op een schuldenvrij bestaan, het zorgt er ook voor dat u grip houdt op het aan u toevertrouwde belastinggeld.’

Einde bericht

 

Noot voor de redactie, niet ter publicatie:

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Patricia Wouda:

06 24 89 41 49 of info@patriciawouda.nl

 

Zij coördineert informatieverzoeken.

 

Vorig bericht
Jurisprudentie – 21 februari 2018 Wrakingskamer (ECLI:NL:RBNNE:2018:523)
Volgend bericht
Gebrek aan aandacht voor Wsnp vanuit overheid

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

keyboard_arrow_up