Geen uitschrijving Wsnp-bewindvoerders

Naast de jaarlijkse kwaliteitscontrole is Bureau Wsnp in het vierde kwartaal van 2021 ook begonnen met de driejaarlijkse uitgebreide kwaliteitsaudit voor alle Wsnp-bewindvoerders. Tijdens deze audit wordt geoordeeld of organisaties en bewindvoerders aan de voorwaarden van de beleidsregels voldoen. Naast deze controlefunctie is de audit ook bedoeld om te bespreken hoe het binnen het kantoor loopt.

De BBW heeft vernomen dat Bureau Wsnp tijdens deze gesprekken heeft aangekondigd Wsnp-bewindvoerders te zullen uitschrijven wanneer zij niet minimaal 10 nieuwe Wsnp-uitspraken in het afgelopen jaar op naam hebben gekregen. Dit is een geldende regel en het is geen geheim dat het aantal Wsnp-uitspraken reeds jarenlang terugloopt, maar vanwege Corona heeft het aantal Wsnp-uitspraken in 2020/2021 een dieptepunt bereikt. Naar mening van de BBW moet dit echter niet leiden tot het schrappen van Wsnp-bewindvoerders, want deze groep is heel hard nodig bij het herstel na Corona. Uitschrijving betekent een onherstelbaar verlies van kennis en kwaliteit in Wsnp. De BBW steunt de Wsnp-bewindvoerders en heeft Bureau Wsnp opgeroepen om af te zien van deze beslissing. Naar onze tevredenheid heeft Bureau Wsnp vandaag gepubliceerd het 10-zaken vereiste uit de beleidsregels te zullen halen en tot die tijd niet meer op die regel te handhaven.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst – Wetsvoorstel tot wijziging schuldsaneringsregeling : volgende stap in Tweede Kamer
Volgend bericht
Stijgende energieprijzen

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up