Aanwezig BBW:

Cees van der Linden, Teun Eisses, Ilja Meersseman en Lydia Heijne.