Aanwezig BBW: Cees van der Linden, Regina Caron en Petra van Bemmelen