Een betere toegang tot de Wsnp

Tot enkele jaren geleden konden mensen enkel via de gemeentelijke schuldhulpverlening een beroep doen op de Wsnp. Toen kwamen er alternatieve wegen. Omdat er geen financiering was voor deze alternatieve wegen naar de Wsnp, veranderde er ook de afgelopen jaren weinig. De burger was en bleef afhankelijk van de gemeente.

Motie verbeteren toegang Wsnp

Dit gaat nu hopelijk veranderen. De ChristenUnie heeft vandaag een motie ingediend die unaniem is aangenomen. De motie regelt een bredere toegang tot de Wsnp dan enkel via de gemeentelijke schuldhulpverlening. Bewindvoerders Wsnp zullen via een toevoeging (analoog aan de toevoeging dwangakkoord) een verzoekschrift Wsnp kunnen indienen voor mensen die zijn vastgelopen in de schuldhulpverlening. Dit zal zorgen voor een systeem dat meer in evenwicht is. Een vorm van ‘checks and balances’ dus. Niet alleen de burger zal hier van profiteren, maar ook de schuldhulpverlening als geheel.

Het uitbreiden van een succesformule

De BBW maakt zich met onder meer de Nationale Ombudsman en Bureau Wsnp al jaren zorgen over het uitsluiten van groepen burgers tot de schuldhulpverlening en/of Wsnp-verzoeken. De ChristenUnie ziet dit ook en hebben de stap naar voren durven te zetten. En de politiek lijkt dit eensgezind op te willen pakken. Het is nu afwachten of de staatssecretaris deze visie deelt en bereid is over te gaan tot handelen. De motie biedt haar die kans. Het uitbreiden van de toevoegingen voor dwangakkoorden, die bewindvoerders Wsnp nu al zéér succesvol inzetten, met verzoekschriften Wsnp zou een snelle eerste stap zijn. Ook krijgt de burger meer rechten door de mogelijkheid van een second-opinion als hij al minimaal een jaar ‘vast’ zit in een minnelijk traject.

Hoe lang moeten we het minnelijk proberen?

Als een traject langer dan een jaar duurt, móet er een goede reden zijn. Dit is helaas niet altijd het geval. De taak van de WSNP bewindvoerder bij een second opinion is een analyse te maken van het dossier, waar mogelijk dit vlot te trekken en eventueel een verzoekschrift Wsnp op te stellen. Door een maximale termijn aan de schuldhulpverlening te verbinden, houdt de burger perspectief. Hij heeft een stip aan de horizon. Al de motivatie wegvalt, is het einde zoek. Dat móeten we met zijn alles voorkomen.

Hoe verder?

Als beroepsgroep waarderen wij de inzet van de ChristenUnie zeer. We voelen ons gesteund in onze missie om het belang van een toegankelijke WSNP onder de aandacht te blijven brengen. Dat is noodzakelijk om te zorgen dat de burger zijn recht kan halen. Maar ook is het noodzakelijk voor een evenwichtig systeem van minnelijke én wettelijke schuldhulpverlening. De Wsnp is een vangnet voor als het minnelijk niet lukt. Maar dat vangnet moet wel bereikbaar zijn áls het niet lukt. Dit zou een stap in de goede richting zijn. We zullen de ontwikkelingen deze zomer op de voet blijven volgen!

Donwload de motie:

[bsk-pdf-manager-list-category id=”25″ target=”_blank”]
Vorig bericht
Verzoek minnelijk moratorium toegewezen na schriftelijke behandeling in verband met Corona-maatregelen
Volgend bericht
Schuldenbewind op verzoek van College B&W

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up