BBW bevordert de toegang tot wettelijke schuldregeling

De BBW legt dit jaar de focus op het bewerkstelligen van een ingang bij rechtbanken en de politiek. Wij willen met deze weg een bredere inzetbaarheid van de BBW realiseren. Ook verbreding en verdieping van het contact met ketenpartijen staat hoog op de agenda. Dit leidt uiteindelijk tot een betere positionering van de BBW en heeft een positieve invloed op de naamsbekendheid van de BBW.