“Ik vind het belangrijk dat de aan ons kantoor verbonden bewindvoerders allen lid zijn van de BBW. Naast het vertegenwoordigen  van onze beroepsgroep bij ketenpartijen is het ook belangrijk dat bewindvoerders elkaar onderling ontmoeten. Met name het BBW Café vind ik persoonlijk een erg geslaagd initiatief. Een combinatie van kennisoverdracht en informeel samenzijn.”

Geert Benedictus, lid sinds 2000

Leden van de BBW kunnen nu ook in het minnelijk traject een betalingsregeling treffen met het CJIB. Zo kunnen Wsnp-bewindvoerders hun expertise ook steeds meer inzetten voor het minnelijk traject. Hiermee maakt de beroepsvereniging het mogelijk voor bewindvoerders om een grotere rol te vervullen bij minnelijke schuldenregelingen.  Om de kwaliteit te waarborgen van de beroepsvereniging zijn er een aantal vereisten gesteld:

  • u heeft een lidmaatschap BBW;
  • u bent geregistreerd als bewindvoerder Wsnp bij Bureau Wsnp (RvR);
  • u bent bereid de tweejaarlijkse verplichte opleiding tot schuldhulpverlening bij de BBW te volgen.
  • aanmelding via het secretariaat voor het convenant. U komt dan op de registratielijst van het CJIB.

Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden maar wilt u wel graag werken onder het convenant? Neem dan contact op met het secretariaat via info@bbwsnp.nl.

Voor de brievenset, advieskaart en andere documenten verwijzen wij u naar de ledenpagina. Het persbericht en openingswoord van de voorzitter tijdens het congres kunt u lezen via dit nieuwsbericht.

Menu