Contact BBW met ministeries

Helaas kon het gesprek met het ministerie niet doorgaan. Gelet op de grote terugloop in Wsnp-dossiers én Wsnp-bewindvoerders is de BBW van oordeel dat uitstel van het gesprek niet mogelijk was. De BBW heeft aangekaart dat er nu actie moet worden ondernomen. Niet alleen op de toegang tot de Wsnp te verbeteren, maar ook om er voor te zorgen dat Wsnp bewindvoerders een rol kunnen spelen bij de gevolgen van de huidige crisis. De BBW heeft de volgende drie punten in de communicatie naar het ministerie benadrukt:

1. De BBW pleit ervoor dat Bureau Wsnp stopt met het maandelijks terugvorderen van de verstrekte aanvangssubsidies.

2. Middels vele onderzoeken wordt bevestigd dat de toegang tot de Wsnp wordt belemmerd, het probleem wordt nu al jarenlang benoemd maar de beroepsgroep Schuldhulpverlening is eenvoudigweg niet in staat gebleken de defecten op te lossen. Discussies over de schuldvraag, of waardoor die belemmering wordt veroorzaakt, lossen het probleem niet op en laat schuldenaren in de kou staan. Het is tijd voor maatregelen. Voor de Wsnp bewindvoerders is het ook tijd voor maatregelen teneinde de continuïteit te waarborgen. Het probleem in de toegang tot de Wsnp en het continuïteitsprobleem voor de bewindvoerders is op te lossen door de bewindvoerders tegen beloning, op basis van een toevoeging, de verzoekschriften op te laten stellen.

3. Het salaris bewindvoerder Wsnp schiet tekort. Het bedraagt (op basis LOB en LAB) € 65,41 respectievelijk € 70,97 per uur (ex ondernemer-particulier). Ter vergelijking:

Salaris curator bedraagt € 219,00 per uur. 

Sociale advocatuur bedraagt € 110,62 per uur.      

Beschermingsbewindvoerder bedraagt € 81,87 per uur.

Vorig bericht
Voorschot BBW
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst – Weigering toelating wegens schadevergoedingsmaatregel, geen hardheidsclausule

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up