Consultatie wetswijziging Wsnp

Velen is het al bekend dat er een wetswijziging is voorgesteld ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wsnp. Het voorstel ziet met name op aanpassing van de ’tienjaartermijn’ en de ‘goede trouw-toets’, waarop het bestuur van de BBW uiteraard heeft geadviseerd tijdens de internetconsultatie.

Op 8 juni 2022 is het plenaire debat van dit wetsvoorstel aangevangen. In de aanloop naar die behandeling zijn verschillende amendementen ingediend voor verdere aanpassingen in de Wsnp. Om meer zicht te kunnen krijgen op het mogelijk effect van de wetswijzigingen die in de amendementen zijn voorgesteld, en meer in het bijzonder de vraag in hoeverre dit bijdraagt aan een daadwerkelijke verbetering in het aanpakken van problematische schulden, heeft de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer tijdens het debat voorgesteld om met spoed advies in te winnen bij de partijen die in de praktijk betrokken zijn bij de buitenrechtelijke en de gerechtelijke schuldhulpverlening. De Tweede Kamer heeft met dit voorstel ingestemd en heeft het debat geschorst, in afwachting van de uitkomsten van deze adviesaanvragen.

Een aantal partijen, waaronder de BBW, zijn gevraagd om advies uit te brengen over de verschillende amendementen. Onderstaand treft u onze reactie. In september zal de minister de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de consultatie en wordt het debat voortgezet.

Vorig bericht
Ontwikkelingen m.b.t. boedelrekeningen voor faillissementen en Wsnp’s
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst * – Minnelijke schuldregeling niet uitgevoerd door bevoegde Wck-instantie

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up