Consultatie Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering

Nieuws

Per 1 juli 2023 is de Wsnp gewijzigd. Als gevolg van deze wetswijziging wordt ook het Besluit waarin de vergoeding van de Wsnp-bewindvoerder wordt bepaald aangepast. Het voorontwerp wat nu nu ter consultatie ligt verhoogt het looptijdonafhankelijke deel van de vergoeding van Wsnp-bewindvoerders met 40%, maar laat het looptijdafhankelijke deel ongewijzigd.

De BBW is blij dat de minister inziet dat een aanpassing van de vergoeding noodzakelijk is. De toelichting op het Besluit (het Beleidskompas) stelt terecht dat als de overheid niets doet aan de vergoeding, de recente wetswijziging tot gevolg heeft dat het ongunstiger wordt om Wsnp-bewindvoerder te worden of te blijven.

Het huidige voorstel is echter niet afdoende. Ondanks de verhoging van één deel van de vergoeding zal de totale vergoeding per dossier met voorliggend voorstel 18% lager uitvallen. Dat kan volgens BBW niet het beoogde doel van het voorstel zijn.

Ten eerste maakt halvering van de standaardduur van de Wsnp niet dat de kosten voor een traject afnemen. De werkzaamheden blijven gelijk en moeten in een korter tijdsbestek, dus arbeidsintensiever, worden uitgevoerd.

Voorts heeft de beroepsgroep van Wsnp-bewindvoerders nu reeds een cruciale ondergrens bereikt. Voor de instandhouding van de regeling, met een landelijke dekking en behoud van professionele kwaliteit, is het van het grootste belang dat het aantal Wsnp-bewindvoerders niet verder afneemt. Het bekostigingsmodel zoals nu voorgelegd anticipeert op een directe verviervoudiging van de instroom naar de Wsnp. Met de enorme schuldenproblematiek en beperkte capaciteit onder alle disciplines in het schuldendomein is het echter alles behalve zeker dat deze instroom (op korte termijn) dusdanig zal toenemen.

De BBW staat daarom op het standpunt dat – omwille van het behoud van de beroepsgroep en daarmee de Wsnp – ook het looptijdafhankelijke deel van de vergoeding wordt verhoogd met 50%.

Lees hier de volledige reactie van de BBW op de consultatie.


Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Afwijzing verzoek voorlopige voorziening wegens ontbrekend minnelijk traject
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst * – Beschikking afwijzing verkorting termijn op enkele grond inwerkingtreding wijzigingswet

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up