Commissie insolventierecht

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft een commissie insolventierecht ingesteld en bij Koninklijk besluit van 15 april 2019 zijn de voorzitter en de leden benoemd. Deze nieuwe commissie adviseert de wetgever op het terrein van het faillissementsrecht, de surseanceregeling en de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (Wsnp). Lees hier het volledige bericht. De adviezen hebben een juridisch technisch karakter, waarbij vooral wordt gelet op de bruikbaarheid van de wetgeving voor de rechtspraktijk. De commissie bestaat uit acht leden. Voorzitter is prof. mr. dr. P.M. Veder, hoogleraar internationaal faillissementsrecht. De overige leden zijn: mr. dr. B.J. Engberts, raadsheer; mr. dr. F.A. van Tilburg, advocaat; mr. drs. J.C.A.T. Frima, rechter-commissaris; mr. S. Jansen, advocaat; prof. mr. dr. T.H.D. Struycken, hoogleraar Europees goederenrecht; mr. drs. W.J.M. van Andel, curator en prof. dr. W.G.M. Holterman, hoogleraar Business Valuation. 


Vorig bericht
Column Geert Lankhorst
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst – Noodverband van artikel 287 lid 4 Fw: de voorlopige voorziening

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up