Column Geert Lankhorst

Verzoek ontslag bewindvoerder afgewezen.
Dat de debiteur het vertrouwen in de bewindvoerder heeft verloren, is onvoldoende grond voor ontslag. Een bewindvoerder wordt benoemd om toezicht te houden op de naleving van de schuldsaneringsverplichtingen. In die hoedanigheid zal de bewindvoerder soms moeten handelen op een andere wijze dan de schuldenaar voor ogen had of beslissingen moeten nemen waarmee schuldenaar het niet mee eens is. Alleen als de bewindvoerder bij de taakvervulling zich niet heeft gedragen als een redelijk en bekwaam handelend bewindvoerder, buiten de wettelijke kaders is getreden of door toedoen van de bewindvoerder de communicatie zodanig is verstoord dat verder toezicht door deze bewindvoerder niet meer mogelijk is, ligt vervanging in de rede.  Lees hier verder om de volledige column te lezen.

Vorig bericht
Themadag Belastingdienst-BBW
Volgend bericht
Commissie insolventierecht

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up