Bijeenkomst Monitor Wsnp

Martje Denayère-Pos is namens de BBW aangeschoven bij de vergadering van de begeleidingscommissie Monitor Wsnp (zij houdt zich zelf zich niet daadwerkelijk bezig het onderzoek maar als afgevaardigde van de BBW, levert zij input over de mogelijke onderwerpen). Het onderwerp was de 14e monitor Wsnp. Aan de orde kwamen de rol van de Rechtspraak en het experiment met de schuldenrechter. Met name het laatste roept vragen op over de gevolgen daarvan voor de Wsnp praktijk. Conclusies trekken op dit punt is (uiteraard) nog niet mogelijk. Lees meer

Er is besloten dat ook komend jaar er weer een monitor zal komen. Het instrument wordt als zeer waardevol beschouwd door alle betrokkenen. Er zal bij de nieuwe monitor worden gekeken of er meer dwarsverbanden tussen de cijfers gelegd kunnen worden. Ook zal er een poging worden gedaan de cijfers van gemeenten (G40) te krijgen om tot een beter vergelijk te komen van de slagingspercentages binnen Msnp en Wsnp. Nu is namelijk er van de Msnp-cijfers weinig bekend. Verder is er interesse om te kijken naar de recidive en de beleving van de klant. Hoe heeft hij/zij de Wsnp en het SHV-traject ervaren? En wat is het imago van de Wsnp? Tot slot zal er vanuit het Ministerie van Justitie een literatuuronderzoek worden gedaan om de aansluiting tussen de SHV en de Wsnp in kaart te brengen.

Vorig bericht
Vacature (ambtelijk) secretaris
Volgend bericht
Splitsing vorderingen Belastingdienst

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up