Samen voor de Wsnp

Hans Lagendaal (voorzitter)

Annemieke Bosma (vicevoorzitter)

Michiel Noordzij (penningmeester)

“Het penningmeesterschap ligt dicht bij mijn vakgebied in de accountancy. Mijn doelstelling is het efficiënt laten lopen van de digitale werkstromen met als speerpunten: transparantie, correcte uitvoering van processen en inzicht in de financiële positie, ook op projectniveau. Bovendien wil ik een constructieve bijdrage leveren aan het minnelijk traject en aan de uitvoering van minnelijke schuldregelingen door Wsnp bewindvoerders. Zodat wij het mooie vak als WSNP bewindvoerder, in alle veranderingen die aanstaande zijn, ook in de toekomst inhoudelijk en rendabel kunnen uitoefenen.”

Martje Denayère-Pos (algemeen bestuurslid)