BBW: ‘We dreigen een effectief instrument in de aanpak van schulden kwijt te raken

De gemeentelijke uitvoering van de minnelijke schuldenregeling staat het schuldenvrij maken van burgers in de weg, concludeert het rapport van Bureau Berenschot ‘Aansluiting gezocht!’  

Wat iedereen vermoedde wordt nu bevestigd: de verstopping in het minnelijk schuldhulpverleningstraject bij de gemeenten zorgt ervoor dat er steeds minder mensen schuldenvrij uitstromen of doorstromen naar de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). De enige regeling die schuldenproblemen wel aantoonbaar oplost.  

Als we de wettelijke schuldenregeling willen behouden, is nú politieke daadkracht vereist 

Die noodklok luidt voorzitter Cees van der Linden namens BBW. Ondertussen neemt het aantal Wsnp-bewindvoerders namelijk zienderogen af. Bureau Berenschot bevestigt dat het aantal bewindvoerders “een kritische omvang” bereikt. Als we deze wettelijke regeling – de enige die aantoonbaar schuldenproblemen oplost – willen behouden, is er nu politieke actie nodig. De Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) pleit daarom voor de volgende maatregelen ter verbetering van de doorstroom: 

  1. Neem maximaal één jaar om tot een minnelijke regeling te komen 

Wetgever, bepaal dat de gemeente maximaal een jaar tijd heeft om tot een minnelijke regeling te komen. Lukt dat niet? Stel gemeenten dan verplicht om mee te werken aan een verzoek voor een wettelijke schuldsanering bij de rechter. Werkt de gemeente niet mee, geef dan de schuldenaar zelf het recht om de Wsnp aan te vragen. 

Van der Linden: ‘De Wsnp was bedoeld als stok achter de deur voor de totstandkoming van minnelijke regelingen. Dat is iets anders dan jarenlang aanmodderen in een traject zonder dat het een oplossing biedt voor het schuldenprobleem. Beperk de duur van het minnelijk traject daarom tot hooguit één jaar. Lukt het niet? Moet er een andere oplossing komen.’ 

  1. Verplicht beschermingsbewindvoerders om binnen één jaar te zorgen voor een minnelijke dan wel wettelijke schuldenregeling.   

Nu blijven mensen vaak jaren onder schuldenbewind, zonder dat de schulden worden opgelost. En dat allemaal op kosten van de gemeente. Die kosten lopen momenteel volledig uit de hand. Wetgever, bepaal dat een schuldenbewind na één jaar eindigt, tenzij er een minnelijke regeling tot stand is gekomen of een beroep op de Wsnp wordt gedaan. Het beroep op bijzondere bijstand zal door deze maatregel dalen, omdat schuldenbewind in de meeste gevallen door de gemeente uit de bijzondere bijstand betaald moet worden.  

  1. Beoordeel de toelating tot de Wsnp met een menselijke maat. 

Maak van de toelating geen extreem juridische exercitie, maar beoordeel of iemand klaar is voor de Wsnp. 

Rechters, stop met hogere eisen te stellen aan de zogenaamde Fw 285-verklaring waarmee de toegang tot de Wsnp wordt aangevraagd. Maak van het toelatingsverzoek geen extreem juridische exercitie. Daarmee schiet het zijn doel voorbij. Het dient een onpartijdig onderzoek te zijn of een schuldenaar klaar is voor de Wsnp. En niet of alle formulieren correct zijn ingevuld.   

  1. Verplicht schuldeisers binnen twee maanden te reageren op een aanbod voor een regeling. 

Wetgever, regel wettelijk dat schuldeisers binnen een termijn van vier weken moeten reageren op een verzoek om de hoogte van de vordering door te geven en binnen twee maanden op een aanbod voor een regeling. Nee, is ook een antwoord.  

  1. Voer de voorlopige toepassing van de Wsnp weer in.  

Het geeft de schuldenaar een eerlijke kans om, bij twijfel, voorlopig te worden toegelaten en in alle rust te bewijzen dat hij klaar is voor de Wsnp 

In een tijd waarin de centrale overheid taken bij de gemeente neerlegt, zoals schuldhulpverlening, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, zonder daarbij het volledig benodigde budget te verstrekken, is het onbegrijpelijk dat gemeenten niet sneller grijpen naar de mogelijkheid van een wettelijke schuldsaneringsregeling. Deze regeling drukt immers niet op hun budget en schuldeisers betalen mee aan de regeling. 

Laten wij het uitzicht op een schuldenvrije toekomst voor de vele burgers die met problematische schulden kampen weer centraal stellen. Wie durft?  

En wie wil met ons dit gesprek aangaan? U kunt contact opnemen met het bestuur van de beroepsvereniging via info@bbwsnp.nl. Wij stellen dat zeer op prijs. 

Meer informatie over de beroepsvereniging vindt u op www.bbwsnp.nl  

Vorig bericht
Maak gebruik van de Wsnp!
Volgend bericht
Column Geert Lankhorst – Geen verrekening na schone lei

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up