“Ik vind het belangrijk dat Wsnp-bewindvoerders lid zijn van de BBW. Naast het vertegenwoordigen  van onze beroepsgroep bij ketenpartijen is het ook belangrijk dat bewindvoerders elkaar onderling ontmoeten. Met name het BBW Café vind ik persoonlijk een erg geslaagd initiatief. Een combinatie van kennisoverdracht en informeel samenzijn.”

Geert Benedictus, lid sinds 2000

Netwerken kan op een makkelijke manier tijdens het BBW Café. Tijdens deze kleinschalige informele bijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen binnen de beroepsgroep. Het zijn interactieve bijeenkomsten, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring onder leden voorop staat. Deelname aan het BBW Café staat voor 2 PE-punten en is kosteloos voor BBW leden. Lees hier meer over onder “Opleidingen“.

Casussen uit de praktijk, actualiteiten, ontwikkelingen binnen de ketenpartijen, samenvattingen van lopende projecten, een overzicht van opleidingen die op korte termijn starten of een ALV? Mis het niet! Het staat allemaal in de nieuwsbrief waarvoor u zich gratis aan kunt melden op de pagina Nieuws.

Als lid heeft u toegang tot het besloten gedeelte van de website. Binnen deze pagina vind u:

·       informatie over opleidingen;

·       notulen van de algemene ledenvergadering;

·       voortgangsverslagen van lopende projecten;

·       uitkomsten na bezoek aan ketenpartijen.

De BBW en het CJIB hebben in 2017 een convenant gesloten ten behoeve van betalingsregelingen in het minnelijk traject. Hiermee maakt de beroepsvereniging het mogelijk voor bewindvoerders om hun expertise ook breder in te zetten en een grotere rol te vervullen bij minnelijke schuldenregelingen. Om de kwaliteit te waarborgen van de beroepsvereniging zijn er een aantal vereisten gesteld:

  • u heeft een lidmaatschap BBW;
  • u bent geregistreerd als bewindvoerder Wsnp bij Bureau Wsnp (RvR);
  • u bent bereid de tweejaarlijkse verplichte opleiding tot schuldhulpverlening bij de BBW te volgen.
  • aanmelding via het secretariaat voor het convenant. U komt dan op de registratielijst van het CJIB.

Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden maar wilt u wel graag werken onder het convenant? Neem dan contact op met het secretariaat via info@bbwsnp.nl.

Alle leden van de beroepsvereniging BBW mogen ons logo gebruiken voor e-mails of website.

Logo BBW

Ledenlogo BBW

Volledig afgestemd op de risico’s die u loopt

Als lid van de BBW kunt u bij Schouten Zekerheid een collectief verzekeringspakket voor bewindvoerders afsluiten. Diverse leden hebben hiermee al een flinke besparing bereikt. Dit in combinatie met een polis op maat. Bovendien krijgt u als lid korting. Klik hier voor meer informatie.

Werknemers met een publieke taak krijgen vaak te maken met agressie en geweld tijdens hun werk. Bijvoorbeeld ambulancepersoneel, politieagenten, buschauffeurs en dus ook bewindvoerders. De overheid pakt dit geweld aan, onder andere door daders harder te straffen en de schade te verhalen op de daders.

Bent u het slachtoffer van een mondelinge, telefonische of schriftelijke bedreiging of wordt u agressief behandeld? Dan kunt u daarover contact opnemen met de voorzitter van de BBW via 085 – 01 62 041. U wordt gevraagd om een duidelijke schets van de casus te geven en de voorzitter doet een summiere eerste screening. Meestal doet u ook gewoon aangifte bij de politie. Geef daarbij duidelijk aan dat het werk betreft in een publieke taak.

Als er sprake is van zeer ernstige bedreigingen die bijvoorbeeld ook uw werk- of privéadres raken, dan neemt de voorzitter contact op met het OM in het arrondissement van uw woonplaats. Op ieder OM werkt een Beleidsadviseur Bewaken, Beveiligen & Crisisbeheersing (BB&C-er). Ernstige bedreigingen (kunnen) vallen onder het Stelsel Bewaken & Beveiligen en daarvoor is de betreffende Hoofd Officier van Justitie verantwoordelijk. Er wordt dan een procedure gestart om de ernst en waarschijnlijkheid van de dreiging vast te stellen.

keyboard_arrow_up