“Ik vind het belangrijk dat Wsnp-bewindvoerders lid zijn van de BBW. Naast het vertegenwoordigen  van onze beroepsgroep bij ketenpartijen is het ook belangrijk dat bewindvoerders elkaar onderling ontmoeten. Met name het BBW Café vind ik persoonlijk een erg geslaagd initiatief. Een combinatie van kennisoverdracht en informeel samenzijn.”

Geert Benedictus, lid sinds 2000