ALV – De voorzitter aan het woord

Op 15 juni 2022 waren Wsnp-bewindvoerders digitaal bijeen voor de eerste Algemene Ledenvergadering van 2022.

Voorzitter Hans Lagendaal sprak de volgende woorden.

“De signalen over de Wsnp vanuit de politiek zijn momenteel ambivalent. Enerzijds liggen er sinds afgelopen week twee amendementen op de wetswijziging van de Wsnp die pleiten voor afschaffing van de tienjaarstermijn en verruiming van de mogelijkheid om zonder minnelijk traject te worden toegelaten tot de Wsnp. Dat laatste punt heeft BBW in een intensief traject op de agenda gezet bij wethouders en ambtenaren van de G4-gemeenten. Daar kwamen ook gesprekken met Recofa uit voort. De conclusie: de mogelijkheid om het minnelijk traject over te slaan is er al, er wordt alleen nauwelijks gebruik van gemaakt door schuldhulpverleners. En als je het eenvoudiger wil maken, heb je de wetgever nodig. En nu heeft dit voorstel dus zijn weg naar de wetgever gevonden. Dat klinkt positief. Daarnaast loopt ook nog de pilot waarmee we op toevoeging toelating tot de Wsnp kunnen aanvragen. Allemaal hoopgevende ontwikkelingen. We zijn blij dat we daar als BBW een rol in hebben kunnen spelen.  

Maar we zien ook dat ons voortbestaan daarmee niet is gered. Want anderzijds is er de politieke wens om via één schuldenwet een gemeentelijk monopolie op schuldhulpverlening en beschermingsbewind te creëren. Een heel slecht idee. Burgers worden dan nog meer dan nu afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. Niemand is dan meer vrij in de keuze van hulpverlening en ik vrees dat veel mensen niet (tijdig) zullen worden geholpen. Bovendien verhoogt een monopolie zelden de kwaliteit en verlaagt het doorgaans niet de kosten. Dit voorstel zorgde voor een historisch moment. Afgelopen week onderschreven alle voorzitters van de branche- en beroepsverenigingen van beschermingsbewindvoerders en Wsnp-bewindvoerders gezamenlijk met de directeur van SchuldHulpMaatje Nederland een artikel van ZELF, coöperatieve vereniging u.a. waarin wordt betoogd dat dit niet de weg is om de schuldenproblematiek in Nederland op te lossen. Dat is een teken aan de wand. Hopelijk ziet de politiek dat ook. Vanuit al deze branche- en beroepsverenigingen verzetten we ons met hand en tand tegen dit voorstel. Méér gemeente kan nooit de oplossing zijn als het probleem bij de gemeente vandaan komt.

Wat is dan wel de oplossing van de schuldenproblematiek in Nederland? Ik heb lang genoeg leidinggegeven in de gemeentelijke schuldhulpverlening om te weten dat de capaciteit altijd beperkt is. Gebruik die dan ook zo efficiënt mogelijk. Geef de burger regie en geef hem keuzevrijheid. Maak gebruik van bewezen instrumenten als Wsnp, beschermingsbewind en de tomeloze inzet van vrijwilligers en professionals. En hou op met het alsmaar opnieuw uitvinden van het wiel.  Alles wat je nodig hebt, is er al. Wij staan klaar. Nu Den Haag nog.”

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst* – Grote verschillen tussen gemeenten bij schuldhulp aan ondernemers – Nationale Ombudsman doet onderzoek
Volgend bericht
Monitor Wsnp 2021: instroom en doorstroom (door Geert Lankhorst*)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up