Wetswijziging per 1 juli 2023?

folder_openNieuws
Zoals u allen weet gaat de Wsnp drastisch veranderen. Op 17 maart 2023 is de wettekst gepubliceerd en onder leiding van het Ministerie van Justitie & Veiligheid zijn alle betrokken partijen (o.a. Ministerie, Bureau Wsnp,…

Boedelrekeningen

folder_openNieuws
Per 1 juli 2022 hebben Rabobank, ABN AMRO Bank en ING Bank een Convenant boedelrekeningen met elkaar gesloten. Sindsdien verzorgen deze banken slecht een boedelrekening voor zo ver de tot de Wsnp toegelaten rekeninghouder reeds…

Wel of geen BTW?

folder_openNieuws
Op 14 april 2023 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die mogelijk gevolgen heeft voor (een deel van) onze leden (ECLI:NL:HR:2023:460). Voor zo ver mogelijk willen wij u hierover graag nader informeren. Tot 14…

Nieuw bestuurslid

folder_openNieuws
Na het vertrek van onze voorzitter Hans Lagendaal zijn wij als bestuur op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid. Inmiddels hebben wij met goedkeuring van de leden in Joost Gerritsen een goede aanvulling gevonden. Joost…
keyboard_arrow_up