Samenwerking met OSR

folder_openNieuws
De BBW heeft in 2020 de eerste stap gezet in de digitale cursuswereld. Hoewel het bestuur redelijk tevreden is over de eerste online opleidingsdag, waren de beperkingen duidelijk. Daarom gaan we een samenwerking aan met…

Toevoeging Wsnp-verzoekschrift

folder_openNieuws
De gebrekkige aansluiting van het minnelijke op het wettelijke schuldsaneringstraject is genoegzaam bekend. Diverse onderzoeken hebben dit aangetoond (o.a. Nationale Ombudsman en Beerenschot). De oplossing lijkt evident. Zorg dat de burger niet van de gemeente…

Update Kinderopvangtoeslagaffaire

folder_openNieuws
Er is de afgelopen dagen weer veel gebeurd. Eerst de belofte van het kabinet dat alle overheidsschulden worden kwijtgescholden. Vervolgens de aangenomen motie om alle particuliere schulden te compenseren. Let op bij slachtoffers van de…

Boedelrekeningen Kasbank

folder_openNieuws
De Kasbank heeft onlangs aangekondigd haar dienstverlening binnenkort  te beëindigen. Meerdere leden hebben laten weten dat zij nog geen andere bank bereid hebben gevonden boedelrekeningen te openen. Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van…
keyboard_arrow_up