Schuldenrechter

folder_openNieuws
Met ingang van 1 januari jl. is de pilot Schuldenrechter binnen de rechtbank Den Haag gestart. Zoals bekend wordt van de Wsnp bewindvoerder veel extra aandacht gevraagd voor de dossiers die onder de pilot vallen.…

NIEUWJAARSCOLUMN 2020

folder_openNieuws
Woord van de voorzitter Zoals gebruikelijk wil ik ook dit jaar weer, als voorzitter van de BBW, een korte overpeinzing wijden aan de stand van zaken rond de Wsnp. Dit zal overigens mijn laatste nieuwjaarscolumn…

Column Geert Lankhorst – De elektronische snelweg van de WSNP

folder_openNieuws
Per arrondissement digitaal toezicht Rechtbanken gaan in schuldsaneringszaken geleidelijk aan werken met “Mijn Rechtspraak Toezicht”. Fasegewijs zal dit per arrondissement ingevoerd worden, als onderdeel van het project IVO-toezicht (informatievoorzieningsorganisatie rechtspraak). De rechtbanken nemen volgend jaar…
keyboard_arrow_up