De BBW Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp is in 2003 door een groep actieve bewindvoerders opgericht om de gezamenlijke belangen van bewindvoerders Wsnp te behartigen. Inmiddels zijn ruim 126 bewindvoerders Wsnp aangesloten. Een bewindvoerder Wsnp is de schakel tussen schuldenaar, rechtbank en schuldeisers.

De BBW is er voor de bewindvoerders en ketenpartijen. Wij adviseren over het Wsnp-beleid, ondersteunen bij casussen, bieden een divers opleidingsaanbod dat inspeelt op de actualiteit en we faciliteren verschillende netwerkbijeenkomsten. Zo vergroten we elkaars kennis en brengen we kennis bij elkaar.

Menu